Vo vranovskom okrese sa k memorandu s Nadáciou PSK pripojilo osem obcí

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Memorandum s Nadáciou Prešovského samosprávneho kraja pre podporu rodiny podpísalo na území kraja sto samospráv. V okrese Vranov nad Topľou svoj podpis pripojili starostovia siedmich obcí.

Ako sa uvádza v dôvodovej správe pre poslancov Zastupiteľstva PSK, v posledných rokoch sme stále častejšie svedkami mimoriadnych udalostí v podobe prírodných katastrof. Povodne, prívalové dažde, veterné smršte, či požiare spôsobujú veľké škody na verejnom i súkromnom majetku.

Vychádzajúc z týchto skutočností schválili krajskí poslanci v júni 2021 zriadenie Nadačného fondu Nadácie PSK odkazujúc na to, že spolupatričnosť a solidarita obyvateľov Prešovského kraja pri účinnom odstraňovaní následkov rôznych pohrôm je mimoriadne dôležitá. „Skúsenosti za posledné dva roky poukázali na fakt, že počas mimoriadnych udalostí, ako bol napríklad výbuch bytovky na Mukačevskej ulici, alebo povodne v meste Humenné bola táto forma pomoci pre občanov najrýchlejšia, adresná a účelná,“ citujeme z materiálu Prešovského samosprávneho kraja.

Nadačný fond Nadácie PSK pre podporu rodiny na riešenie krízových situácií je nástroj, ktorým Prešovský samosprávny kraj spolu s obcami a mestami kraja bude pomáhať občanom a rodinám pri prekonávaní a odstraňovaní následkov prírodných, či nepredvídateľných udalostí.

Nadácia PSK oslovila v máji, auguste a októbri tohto roku všetkých 665 samospráv na území kraja s ponukou prihlásenia sa k Memorandu o partnerstve a spolupráci. Dodáme, že vklad Prešovského samosprávneho kraja bol v sume 82 624,40 €. Jednotlivé miestne samosprávy prispejú každoročne do fondu sumou 0,10 € na občana na základe údajov Štatistického úradu SR. Pre obce s počtom obyvateľov menej ako 50 je príspevok obce 5 €.

V okrese Vranov nad Topľou prejavili záujem o uzatvorenie Memoranda o partnerstva a spolupráci Ďapalovce, Ďurďoš, Hencovce, Hermanovce nad Topľou, Jasenovce, Malá Domaša, Rafajovce a Soľ.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!