Vo vranovskom Ferove pôsobí prvá firma. Čo s mestskou výrobnou halou?

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

EMATECH, s.r.o. oficiálne otvoril servisné stredisko vo Vranove nad Topľou. Spoločnosť so sídlom v Radošine je prvou firmou s prevádzkou v priemyselnom parku Ferovo.

Spoločnosť EMATECH, s.r.o. pôsobí na trhu predaja poľnohospodárskych strojov od roku 1992. Keďže pre jej vedenie je jedným z kľúčových pilierov servis pre zákazníkov, vybudovala servisné strediská v Hozelci pri Poprade a Sedliskách, ktoré však už kapacitne nepostačovalo.

Strategická poloha Vranova

Slávnostné odovzdanie staveniska prebehlo v apríli 2019 a nové priestory boli oficiálne uvedené do prevádzky po viac ako dvoch rokoch. Dodáme, že pri tejto príležitosti boli pripravené viaceré prednášky, či slovenská premiéra teleskopického manipulátora. „Vranov nad Topľou je, podľa nás, geometrickým stredom východného Slovenska a naše servisné zásahy musia veľmi rýchlo dosiahnuť akýkoľvek bod regiónu, ktorý chceme z tohto miesta dosiahnuť. Zároveň, keď si naši zákazníci chcú kúpiť náhradné diely, odtiaľ je približne rovnaká vzdialenosť na maďarskú, poľskú, či ukrajinskú hranicu,“ vysvetľoval riaditeľ EMATECH, s.r.o. Peter Matejovič.

Partnermi EMATECH, s.r.o. sú predovšetkým poľnohospodári, ale aj samospráva a stavebné firmy. Spoločnosť zamestnáva 35 ľudí, z toho šiestich vo Vranove, kde sa výhľadovo počíta s navýšením tímu na 12 zamestnancov. „Nie sme hromadným zamestnávateľom, ale zamestnávame kvalifikovanú pracovnú silu. Pokiaľ bude na východnom Slovensku fungovať poľnohospodárstvo, budeme zamestnávať vždy. Ak sa bude do poľnohospodárstva investovať minimálne, ako v okolitých krajinách, sme pripravení reagovať. Hala vo Vranove je montovaná, preto je možné ju rozšíriť, čím by vznikli ďalšie pracovné miesta,“ dodal P. Matejovič.

Zmena prístupu mesta

Primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan vysvetlil, že po kolaudácii priemyselného parku Ferovo v roku 2009 boli očakávania samosprávy nasmerované k silným zahraničným investorom, ktorí by vytvorili stovky nových pracovných miest, čo sa však, aj v dôsledku celosvetovej hospodárskej krízy, nepodarilo naplniť. „Naše plány sme prehodnotili a areál priemyselného parku sme otvorili menším zamestnávateľom, ktorí lepšie odolávajú krízam a ponúkajú stabilitu. Jedným z takýchto zamestnávateľov je aj etablovaná firma na trhu s poľnohospodárskou technikou EMATECH, s.r.o.,“ uviedol Ján Ragan.

Mestská výrobná hala

V priemyselnom parku vlastní výrobnú halu s plochou 1 230 m2 aj mesto. Keďže jej výstavba bola spolufinancovaná zo zdrojov poskytnutých Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, zmluvnou podmienkou je, aby v nej do konca roka vzniklo 30 nových pracovných miest.

Konkrétnym záujemcom, s ktorým mesto Vranov nad Topľou podpísalo memorandum, je sabinovská spoločnosť FRUCONA, s.r.o. Zámer variť džemy, ovocné pyré a spracovávať sušené ovocie a lesné plody, vrátane húb, prezentoval konateľ František Kurilla na májovom mestskom zastupiteľstve. Firma má v pláne zamestnať 50 ľudí. „Podľa našich informácií FRUCONA, s.r.o. rokuje o poskytnutí štátnej pomoci, na ktorú sú naviazané aj ďalšie procesy súvisiace so spustením prevádzky. Okrem podpísaného memoranda s touto spoločnosťou však rokujeme aj s firmami z drevospracujúceho priemyslu, resp. z oblasti služieb. Našou prioritou je zamestnanosť, preto chceme vybrať firmu, ktorá zamestná, čo najviac ľudí, ale v zásade to budú menšie prevádzky,“ reagoval J. Ragan.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!