Vo Vranove nad Topľou sa zatiaľ sčítalo 75,02% obyvateľov

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Na Slovensku prebieha sčítanie obyvateľov, domov a bytov od 15. februára. Verejnosť má možnosť sčítať sa elektronicky na stránke www.scitanie.sk do 31. marca.

Po skončení samosčítania bude nasledovať asistované sčítanie, ktoré je určené výlučne pre osoby bez pripojenia na internet, pre seniorov, osamelých seniorov, osoby umiestnené v sociálnych zariadeniach, zdravotne indisponované osoby a pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít.

V meste Vranov nad Topľou je zatiaľ sčítaných 16 511 obyvateľov, čo predstavuje 75,02%. Vranovská radnica o tom informuje na svojom webe. V súvislosti s elektronickým sčítaním apeluje na občanov, ktorí nie sú digitálne vylúčení, či na rodičov, aby ako zákonní zástupcovia sčítali svoje deti. Zároveň digitálne vylúčeným osobám, ktoré majú možnosť využiť pri sčítaní pomoc svojich blízkych, odporúča, aby ich o takúto pomoc požiadali. „Apelujeme aj na obyvateľov, aby pomohli svojim blízkym, ktorí patria k osobám digitálne vylúčeným alebo majú problém s elektronickým sčítaním. Rovnako sa obraciame na obyvateľov, aby informovali svojich blízkych, ktorí žijú v zahraničí a majú na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt, o povinnosti sčítať sa príp. pomôcť im sčítať sa,“ uvádza sa na webe mesta Vranov nad Topľou.

Sčítanie obyvateľstva je pre každú samosprávu dôležité, pretože má napr. vplyv na výšku podielových daní, či slúži ako podklad pre územné plánovanie obcí, ako aj pri riešení systému dopravy, budovaní záchytných parkovísk, parkovacích miest, teda môže prispieť k zlepšeniu dopravnej situácie na území mesta i v jeho okolí. Údaje zo sčítania prinášajú dôležité informácie pre budovanie siete rôznych služieb – vozidlá integrovanej záchrannej služby, obchody, lekárne, nemocnice, školy, úrady a pod. „Informácie zo sčítania sú podkladom pri čerpaní eurofondov, napr. na opravu ciest, kanalizáciu, podporu voľnočasových aktivít, cestovného ruchu a rovnako pomáhajú pri plánovaní počtu miest v materských školách, základných školách alebo pri plánovaní služieb pre seniorov,“ vysvetľuje mesto Vranov nad Topľou.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!