Vo Vranove nad Topľou sa už bude na COVID-19 testovať každý deň

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Za účasti hygienikov, zástupcu nemocnice, hasičov, polície a Združenia miest a obcí vranovského regiónu zasadal krízový štáb okresu Vranov nad Topľou, ktorý zvolal prednosta OÚ Alfonz Kobielsky. Podnety, ktoré odzneli, sa týkali nielen potreby zvýšiť počet testov u osôb s podozrením na COVID-19, ale aj reorganizácie autobusovej a vlakovej dopravy.

Regionálna hygienička Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou Ľudmila Rosiarová informovala o tom, že na COVID-19 bolo od 27. júla vo vranovskom okrese pozitívne testovaných 93 osôb, z toho od minulého pondelka pribudlo do štatistík 36 ľudí a len počas uplynulého víkendu ich bolo 25. Vyučovanie bolo prerušené v Materskej škole Okulka, v karanténe je jedna trieda Gymnázia C. Daxnera a z dôvodu piatich pozitívne testovaných úradníkov funguje v obmedzenom režime pozemkový a lesný odbor. „Z pozitívne testovaných osôb vo vranovskom okrese nie je žiadna z nich napojená na pľúcnu ventiláciu, ale u mnohých sa vyskytli príznaky, ako horúčka, kašeľ, či strata čuchu a chuti. Aj vzhľadom na počet nových prípadov však musím povedať, že v priebehu posledného týždňa sa situácia rapídne zhoršila. Je naozaj najvyšší čas dôsledne a zodpovedne dodržiavať opatrenia, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR,“ zdôraznila regionálna hygienička Ľudmila Rosiarová.


Vjazd k mobilnému odberovému miestu v areáli Nemocnice Svet zdravia Vranov nad Topľou je po novom z Hlovíkovej ul. 

S počtom pozitívnych prípadov rastie priamo úmerne aj počet kontaktov, ktoré hygienici prihlasujú na testovanie. Jedna zo spoločností, ktorá testy vyhodnocuje, zakúpila do svojho laboratória na východnom Slovensku nový prístroj s kapacitou schopnou vyhodnotiť denne až 5 000 vzoriek. Dôležitou správou v tomto kontexte je informácia, že od začiatku tohto týždňa sa vo Vranove nad Topľou začína testovať každý deň. Dodáme, že k zmene logistiky došlo aj v prípade mobilného odberového miesta v areáli Nemocnice Svet zdravia Vranov nad Topľou, do ktorého pacienti objednaní na testy nevchádzajú autom hlavným vchodom (ako doteraz), ale z Hlovíkovej ul. „Zo začiatku sme testovali 30 – 40 ľudí denne, teraz testujeme 100 a napr. minulý piatok ich bolo 127, čo už je pre laboratória dosť veľká záťaž. Vzhľadom k tomu, že narastá počet kontaktov, museli sme aj my na úrade preorganizovať prácu, vďaka čomu nám pri telefonickom vyhľadávaní kontaktov, spracovávaní ich dát a prihlasovaní na testy pomáhajú aj zamestnanci z iných oddelení,“ vysvetľovala Ľ. Rosiarová.

Gymnazisti v karanténe sa budú vzdelávať dištančnou formou

Okrem Materskej školy Okulka bol v priebehu víkendu potvrdený aj pozitívny prípad na COVID-19 u študenta Gymnázia C. Daxnera. Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR so sídlom vo Vranove nad Topľou kontaktoval vedenie školy v sobotu. Škola okamžite postupovala podľa pokynov RÚVZ, pričom ako zdôraznila riaditeľka Zuzana Dragulová, od začiatku školského roka dbajú na dôslednom dodržiavaní hygienických opatrení, vrátane nosenia rúšok nielen na vyučovaní, ale aj počas prestávok. „Opäť sme si všetci uvedomili, že je dôležité nosiť rúška, používať dezinfekčné prostriedky a dávať pozor nielen na seba, ale aj na ostatných. Veríme a dúfame, že tento prípad ostane ojedinelý a budeme sa môcť vrátiť do zelenej fázy,“ uviedla riaditeľka Gymnázia C. Daxnera Zuzana Dragulová.

Keďže v karanténe ostali študenti 4. ročníka, vyučovanie bude u nich prebiehať dištančnou formou. „Práve táto skupina, ktorá sa dostala do karantény, je kompaktná, to znamená, že študenti majú spolu semináre a spoločných vyučujúcich. Určite by sme nechceli vypustiť celý týždeň, pretože štvrtáci potrebujú využiť každý deň na to, aby sa pripravovali na maturity. Z toho dôvodu budú vo vyučovaní pokračovať dištančnou formou,“ uviedla Z. Dragulová.

Prednosta Okresného úradu vo Vranove nad Topľou Alfonz Kobielsky zdôraznil, že v čase, kedy sa epidemiologická situácia na Slovensku zhoršuje, je dôležité, aby všetky zložky, ktoré majú kompetencie prispieť k jej zlepšeniu, spolupracovali koordinovaným spôsobom, čo by malo mať za následok operatívnejšie postupy. Príkladom môže byť prístup Združenia miest a obcí vranovského regiónu, ktorého tajomník a starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák oslovil e-mailom všetkých primátorov a starostov, aby adresovali svoje podnety pre zasadnutie krízového štábu. Jedným z postrehov, na ktoré samospráva upozornila, bolo kumulovanie cestujúcich v prostriedkoch verejnej dopravy. J. Fenčák v tejto súvislosti požiadal o posilnenie spojov a zvýšenie kapacít predovšetkým v čase špičky. „Zrušili sa síce hromadné podujatia, ale problém vzniká vo verejnej doprave, kde sa pri kumulovaní cestujúcich stráca v súčasných podmienkach význam nariadených hygienických opatrení. Pri okresnom úrade v sídle kraja bola zriadená Pandemická komisia pre Prešovský kraj a práve na jej najbližšom zasadnutí budem hovoriť o vlakovej doprave, lebo táto otázka sa týka okresov Vranov nad Topľou, Prešov a Humenné. Myslím si, že spoločne by sme mali požiadať o navýšenie počtu vozňov, prípadne o iné riešenie, aké napr. „železnice“ navrhnú. Rovnako pozveme na najbližšie zasadnutie krízového štábu na úrovni okresu riaditeľa SAD Humenné, aby sme odkonzultovali aj konsenzus v rámci autobusovej dopravy,“ reagoval prednosta Alfonz Kobielsky.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!