Mesto Vranov nad Topľou plánuje vybudovať ďalšiu okružnú križovatku

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Plánovaná výstavba bytov na Kalinčiakovej ul. vo Vranove nad Topľou zmení dopravné pomery v širšom centre mesta. Vranovská radnica navrhuje ako riešenie vybudovanie okružnej križovatky na „Letisku“.

Prvým krokom k realizácii tohto zámeru je odkúpenie pozemku s rozlohou 600 m2 od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v sume 30 tis. eur, čo Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou pred pár dňami odobrilo.

Na nový mestský pozemok pri Centre voľného času bude presunuté súčasné workoutové ihrisko. V priestore, kde sa totiž nachádza teraz, sa počíta s 26 parkovacími miestami, ktoré sú projektované ako náhrada za súčasné parkovisko, ktoré bude musieť ustúpiť okružnej križovatke.


Nová okružná križovatka by mala zabezpečiť plynulejšiu dopravu.

Jedným z dôvodov, prečo sa mesto Vranov nad Topľou rozhodlo riešiť dopravnú situáciu v tejto lokalite, je plánovaná výstavba 70 bytov bežného štandardu. „Kvôli zahustenej premávke tu vzniká kolízny bod pre vodičov, ktorí vchádzajú na „hlavnú“ cestu. Keď sa postavia byty na Kalinčiakovej ul., pribudne 70 domácností a 100 áut, ktoré budú prechádzať práve touto križovatkou. Vďaka okružnej križovatke by sa všetky ulice zrovnoprávnili a doprava by sa stala plynulejšou,“ vysvetľoval primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan.

Predpokladaný rozpočet, vrátane vysporiadania ďalších menších pozemkov s Ministerstvom vnútra SR a Slovenským pozemkovým fondom, je na úrovni 500 tis eur. Vranovská samospráva sa chce, ako investor, uchádzať o externé financie, ale, ako J. Ragan dodal, pripravená je financovať tento projekt aj z úverových zdrojov. Termín dokončenia výstavby okružnej križovatky je naplánovaný paralelne s ukončením výstavby bytových domov, teda v závere budúceho roka. „Čo sa týka výstavby nájomných bytov, podali sme žiadosť na Štátny fond rozvoja bývania a čakáme na schválenie žiadosti. Predpokladáme, že výsledok schvaľovacieho procesu by sme sa mali dozvedieť práve v tomto období. Ak všetko pôjde dobre, s výstavbou by sa mohlo začať koncom tohto roka,“ uviedol Ján Ragan.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!