Vnútroblok na Sídlisku II chce radnica zmodernizovať 943 tis. eur

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

FOTO:www.vranov.sk

Vranovská radnica má v pláne zrevitalizovať vnútroblok na Sídlisku II. Z toho dôvodu sa rozhodla zapojiť do výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.

Hlavnou aktivitou projektu je regenerácia vnútrobloku Sídliska II s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. V súčasnosti sú riešené časti územia prevažne zelené trávnaté plochy so stromami, doplnené existujúcimi spevnenými plochami, prvkami staršieho detského ihriska a pôvodného mestského mobiliáru. „V prípade schválenia projektu bude revitalizácia priestoru zahŕňať prestavbu a obnovu existujúceho vnútrobloku, výstavbu nového multifunkčného a workoutového ihriska, fitness a detského ihriska pre obyvateľov mesta, resp. danej lokality,“ uvádza mesto Vranov nad Topľou na svojej webovej stránke.

Celkové oprávnené výdavky projektu budú približne vo výške 943 000 eur. Spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa – mesta Vranov nad Topľou budú predstavovať sumu minimálne 47 191,31 eur. Termín realizácie projektu je predpokladaný na 6 mesiacov.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!