Víťazkou okresného kola Chemickej olympiády sa stala Jana Dzurjaková

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou usporiadalo po dvojročnej prestávke okresné kolo 58. ročníka Chemickej olympiády kat. D prezenčne. Olympiády sa zúčastnili žiaci 8. – 9. ročníka ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií.

Súťaž sa uskutočnila v priestoroch ZŠ Juh. Prihlásených bolo 17 súťažiacich z 9 základných škôl nášho okresu. Súťaž pozostávala z 2 častí – teoretickej a praktickej.

Každý žiak mohol získať 60 bodov v teoretickej časti a 40 bodov v praktickej časti, spolu teda 100 bodov. Úspešným riešiteľom bol ten, ktorý získal najmenej 40 bodov.

Práce súťažiacich hodnotila komisia v zložení predseda komisie Ing. Mária Babjaková učiteľka – ZŠ Juh, členky komisie Mgr. Henrieta Fečová – učiteľka ZŠ Vyšný Žipov a Mgr. Mária Vojtková – učiteľka ZŠ Sídlisko II.

Umiestnenie súťažiacich:

1. miesto Jana Dzurjaková (ZŠ Vyšný Žipov, príp. Mgr. Fečová)

2. miesto Zuzana Mičejová (ZŠ Sídlisko II., príp. Mgr. Vojtková)

3. miesto Patrícia Slivková (ZŠ Juh, príp. Ing. Babjaková)

Víťazom a úspešným riešiteľom  blahoželáme.

Ing. Juraj Homza

CVČ Vranov nad Topľou

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!