VIDEO: Legendárna Drogéria na Domaši Dobrej ustúpila nábrežnej promenáde

  • Obce
  • Dátum: 21.04.2022
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

V rekreačnej oblasti Domaša Dobrá odstránili jednu z posledných stavieb bývalého režimu. Na mieste po bývalej drogérii pod Bufetom Plecháč vyrastie nová nábrežná promenáda. V posledných troch rokoch boli práve v tomto rekreačnom stredisku zbúrané tri veľké stavby minulého režimu – bývalá ubytovňa SAD Humenné, bývalá ubytovňa Veterán a bývalý nedostavaný hotel spoločnosti ZPA Křižík.

Projekt nábrežnej promenády katapultuje rekreačnú oblasť Domaša Dobrá medzi TOP destinácie. Hoci sa niektoré administratívne procesy, aj z dôvodu pandémie koronavírusu, spomalili, neznamená to, že sa na tejto vízii nepracovalo. Jedným z dôležitých krokov bolo, že obec Kvakovce financovala jednoduché pozemkové úpravy súvisiace s vysporiadaním pozemkov. Posledným objektom, ktorý stál v ceste vybudovaniu promenády, bola bývalá drogéria. „Objekt bol legálnou stavbou, ale postavenou na pozemku v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku. S jeho vlastníkom sme sa dohodli na odkúpení a dnes sme ho sanovali, čím sa otvorí priestor pre nový projekt, ktorý skultúrni celé rekreačné stredisko Dobrá,“ uviedol starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ.

Memorandum s PSK

Pripomenieme, že súčasťou nábrežnej promenády bude chodník s plážovým mobiliárom, fontánou, či amfiteátrom. Budova múzea športových hrdinov s chodníkom slávy slovenských olympionikov bude mať zároveň multifunkčný charakter, pretože sídliť v nej bude detašované pracovisko obce Kvakovce, ako aj záchranné zložky. „Tento projekt sa stal súčasťou balíka projektov Veľká Domaša, ktorý vznikol ako súčasť memoranda o spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom. Tento rok by sme chceli mať k dispozícii všetky povolenia, pričom finančné prostriedky sa budeme snažiť získať z eurofondov,“ vysvetlila predsedníčka Komisie cestovného ruchu obce Kvakovce Martina Timková.

Padli aj trestné oznámenia

Pri odstránení bývalej drogérie spolupracovala samospráva so Slovenským vodohospodárskym podnikom, ktorý vo februári 2020 začal na brehoch Domaše s likvidáciou nelegálnych stavieb. Ako v prítomnosti generálneho riaditeľa SVP, š.p. Jozefa Kršku uviedla riaditeľka Správy povodia Bodrogu Eva Kolesárová, označených bolo 311 objektov a zlikvidovať sa ich podarilo 291. Celkové náklady sa pre vodohospodárov vyšplhali na 350 000 eur. „Zažili sme aj nepríjemné situácie, keď sme vypovedali na polícii, pretože boli podané trestné oznámenia a museli sme naše kroky zdôvodňovať. Mnohí si však prišli vziať svoje veci alebo materiál, ktorý by sa im mohol hodiť. Keď sme už mali pristavený žeriav, pomohli sme i tým, že sme im tieto objekty naložili, aby si ich mohli odviezť,“ opísala skúsenosti Eva Kolesárová, ktorá v tejto súvislosti pri rekultivácii brehov ocenila napr. brigádnickú pomoc od rybárov.

Úloha pre stavebné úrady

Pretým, ako sa vodohospodári pustili do likvidácie nelegálnych stavieb, nechali si vypracovať znalecký posudok. Ten definoval objekty, ktoré nemali stavebnú povahu a na stavebné objekty (mali elektrickú prípojku alebo mali pevne spojené základy so zemou). Tých bolo 19, preto bol podaný podnet na príslušné stavebné úrady na ich odstránenie. „Hoci to trvalo dlhšie, aj s urgenciami skoro rok a pol, stavebné úrady vydali rozhodnutia o odstránení týchto stavieb. Teraz by mal začať plynúť čas, aby nadobudli právoplatnosť. Ich vlastníci sú povinní zabezpečiť ich odstránenie na vlastné náklady. Budeme to sledovať a pokiaľ k tomu nedôjde, budeme urgovať stavebné úrady, aby skontrolovali výkon rozhodnutia,“ pripomenula E. Kolesárová.

Domaša – pilotný projekt

Problém nelegálnych stavieb však netrápil iba Domašu, kde sa projekt ich odstránenia realizoval ako pilotný. Tento negatívny fenomén robí kompetentným vrásky na čele aj pri ďalších vodných priehradách na Slovensku. „Likvidácia čiernych stavieb vyzerala nerealizovateľne, ale hoci je to nepríjemné a ľudia nám aj nadávali, netreba sa toho báť. Nadávajú len tí, ktorých sa to týka a drvivá väčšina tento krok podporuje. Chcel by som vyzvať ostatných kolegov starostov na Ružíne, Liptovskej Mare, Oravskej priehrade…, aby sa toho nebáli. Keď sa to podarilo na Domaši, musí sa to podariť aj inde, kde na to verejnosť tiež čaká,“ zdôraznil R. Kapraľ.


Fotogaléria

Mohlo by Vás zaujímať

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!