Verejnosť môže zahlasovať za Knihu roka PSK 2019

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou priebežne počas roka získava do regionálneho fondu dokumenty – knihy, noviny a časopisy, ktoré majú regionálnu pôsobnosť.

V minulom roku bolo získaných a zaregistrovaných do fondu 11 regionálnych knižničných dokumentov. Sú to tituly späté s regiónom Vranov nad Topľou či už tematicky, alebo osobou autora textovej či obrazovej časti.

Knižnica sa zároveň zapojila do 3. ročníka súťaže Kniha roka PSK 2019. Súťaž prebieha hlasovaním v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Do súťaže môžete nominovať tieto publikácie vydané v rámci vranovského regiónu:

50 rokov štátnej správy v okrese Vranov nad Topľou.
Vranov nad Topľou: Printon, 2019.

BOSÁK, Róbert. (Ne)mysli – spoj srdce a hlavu, 2019.

FEČKOVIČOVÁ, Mária. Dobranský bubeník. Kvakovce, 2019.

Folklór v okrese Vranov nad Topľou. Vranov nad Topľou: Printon, 2019.

JENČO, Jožko. Vichodňarske rozpravočki 2 na 3. Kladzany : Kľud na divadlo i film, 2019.
                        
Motivation by innovation – staré veci novým spôsobom. Vranov nad Topľou: Cirkevná spojená škola, 2019.
       
MYDLOVÁ, Božena. Miestny spolok Červeného kríža Nová Kelča 1955 – 2018. 2019.
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 1969-2019. 2019.

RAGANČÍK, Bartolomej. 70 rokov futbalu v Komáranoch 1948-2018.
Komárany: Obec Komárany, 2019.    
              
Spoznávame okres Vranov nad Topľou "za rohom". Vranov nad Topľou: Printon, 2019.

Vitajte vo Vranove nad Topľou. Vranov nad Topľou: Mesto Vranov nad Topľou, 2019.
 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!