Vedenia mesta a poslanci hľadali spôsob vylepšenia zimnej údržby

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Zimná údržba v uliciach mesta Vranov nad Topľou sa na sociálnych sieťach drží medzi TOP témami niekoľko dní. Pozornosť jej venovali aj poslanci na ostatnom mestskom zastupiteľstve.

Snehové nádielky vyvolávajú cyklicky otázku, či si kompetentní splnili svoju profesionálnu povinnosť, resp. kedy bola príroda objektívne nad ich sily. Výnimkou nie je ani mesto Vranov nad Topľou, ktoré momentálne spravuje 64 km ciest a 67 km chodníkov. Tieto cesty sú rozdelené do dvoch okruhov podľa dôležitosti. Prvý okruh zabezpečuje zjazdnosť ciest pre sanitky, hasičov a autobusy. Taktiež do tohto okruhu patria všetky cesty, ktoré sú na kopcoch (Dubník, Okulka, Sídlisko 1. mája, Vinice). „Na území mesta sa nachádzajú aj komunikácie, na ktorých vykonáva zimnú údržbu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja – oblasť Vranov nad Topľou. Do tohto okruhu spadajú komunikácie: Lomnica – smer Kamenná Poruba, Lomnická ulica, Čemernianska ulica, Herlianska ulica, Prešovská ulica, Ulica duklianskych hrdinov, Mlynská a Staničná ulica,“ vysvetlil vedúci oddelenia verejnoprospešných služieb Mestského úradu vo Vranove nad Topľou Ján Fedorňák. Ako dodáva radnica vo svojej tlačovej správe, v rámci zimnej údržby sú na Okulke, Sídlisku 1. mája a na Viniciach osadené uzatvárateľné 200 litrové nádoby s technickou soľou slúžiace obyvateľom týchto lokalít na posyp schodísk, parkovísk alebo chodníkov v blízkosti ich obydlí.

Mestskí zamestnanci narazili pri zimnej údržbe aj tento rok na problém, ktorým sú vodzidlá blokujúce prejazd mechanizmov. „Opätovne sa túto zimu stretávame s problémom zle zaparkovaných vozidiel, ktoré nám bránia vykonať zimnú údržbu na cestách a chodníkoch. Práve pre takto zaparkované autá nemôžeme vykonať údržbu technikou a musíme pristúpiť k manuálnemu čisteniu, čo je zdĺhavé a dokonca v niektorých prípadoch nemožné. Paradoxne tento jav sa viac vyskytuje pri rodinných domoch, kde obyvatelia majú vlastný dvor, a aj napriek tomu parkujú svoje autá na chodníkoch, či na okraji ciest a tým bránia prejazdu techniky. Táto situácia sa každým rokom zhoršuje,“ skonštatoval Ján Fedorňák. Prístup Vranovčanov neteší ani Jána Kočiša. „Mal som pripomienku, či zamestnanec mesta nevie prísť majiteľovi auta zazvoniť, aby si ho preparkoval,“ pridal postreh poslanec za mestskú časť JUH.

Na rokovaní mestského zastupiteľstva Igor Pribula vo svojej reakcii uviedol, že nasadenie pracovníkov oddelenia verejnoprospešných služieb nespochybňuje, upozornil však na krízový koncepčný plán, ktorý mu absentuje. Situáciu navrhol riešiť dohodou s externými majiteľmi techniky, ktorí by mohli pomôcť pri zimnej údržbe. „Skúsme cez dohody stiahnuť šoférov, ktorí verím, že by boli ochotní prísť a pomôcť v krízových situáciách, aby ich mesto zvládlo,“ navrhol Igor Pribula. Štefan Jančík potvrdil, že takýto systém zaviedli v mestskej časti Lomnica a osvedčil sa. Ján Fedorňák pripomenul, že výber vodičov mechanizmov musí byť dôsledný a s dôrazom na ich zručnosti. „Je rozdiel odhŕňať sneh z cesty, kde sa cestári nemusia vyhýbať žiadnej prekážke a je iné manévrovať na parkoviskách alebo na miestach, kde medzi radlicou a odparkovaným vozidlom ostáva naozaj len pár centimetrov,“ porovnal J. Fedorňák.

Na riziko spojené s korunami stromov preťaženými pod snehom upozornil Ján Lapčák. Ján Kočiš sa zaujímal o to, akou technikou disponuje mesto na údržbu chodníkov a parkovísk, pri ktorých vidí deficit. „Na chodníky máme komunálne vozidlo, ktoré ich v lete zametá a v zime využíva zimnú nadstavbu. K tomu máme ešte dva malé traktory s váhou 800 – 1 000 kilogramov. Ťažký mokrý sneh, ktorý odhrňovače nasypali na chodníky, však 800-kilové traktory nemajú šancu zvládnuť. Sneh musíme odpratať ručne, pretože ho touto technikou pretlačiť nevieme. Jednoducho, aký sneh napadal, s takým pracujeme,“ odpovedal J. Fedorňák.

Primátor Ján Ragan označil situáciu z predminulého víkendu v kontexte množstva napadnutého snehu za mimoriadnu a z pohľadu nasadenia externej techniky nepomohol ani víkendový termín. „Od pondelka sme si objednali už aj externistov. Naša technika a personálne kapacity nie sú na takéto situácie dostatočné,“ priznal Ján Ragan, ktorý sa stotožnil s konceptom navrhnutým Igorom Pribulom, teda aby súčasťou koncepcie zimnej údržby boli vopred zazmluvnení majitelia externej techniky.

Zároveň prisľúbil audit vlastných kapacít, lebo ako dodal, nie každá technika je vhodná napr. na užšie chodníky. „Chcel by som apelovať aj na občanov, aby boli v takýchto dňoch trpezlivejší. Odpratať sneh z veľkých plôch je úlohou mesta, ale skúsme byť spolupatričnejší a využiť sociálne siete i na to, aby ľudia priložili ruku k dielu,“ reagoval J. Ragan.

S apelom smerom k verejnosti sa pridala Lýdia Ondrušová. Zdôraznila, že v zime musí byť každý nastavený na to, že bude snežiť. „Máme jednu krásnu vlastnosť. Stále hľadáme niekoho, kto by za nás niečo urobil. Namiesto toho, aby sme sami pre seba niečo urobili, hľadáme toho, kto to príde urobiť. Keď mám nasnežené, je to ako keby v rámci fitka… Urobím niečo pre seba, aj pre okolie. U nás na sídlisku to funguje práve takto,“ vyzvala Lýdia Ondrušová. Ľudmila Škurlová jej oponovala, že lopatu tiež vzala bez problémov do ruky a naopak, nemyslí si, aby občania boli len pohodlní. Konkrétny pozitívny príklad z praxe ponúkol Marián Smolák, ktorého inšpiroval syn. „Pýtal som sa syna, ako sa im podarilo odpratať priestor od snehu pri ich bytovke. Povedal mi… Vzal som štyri lopaty. S jednou som odhadzoval ja a tri som zapichol do snehu. Keď som sa po chvíli otočil, ďalší traja ich mali v rukách a pomáhali mi. Ak to mám povedať pre odľahčenie, stačí lopaty zapichnúť do snehu,“ dodal s úsmevom Marián Smolák.

Pre obyvateľov mesta Vranov nad Topľou je k dispozícii dispečing zimnej údržby na telefónnom čísle 0901 770 045, ktorý je zriadený v budove bývalého Mestského bytového podniku, a.s., resp. ako na interpeláciu Ľudmily Škurlovej vysvetlil Ján Ragan, verejnosť môže komunikovať podnety aj cez mestskú políciu na telefónnom čísle 159.

 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!