Vďaka žiakom ZŠ Bernolákova vedia o 750. výročí Vranova v celej Európe

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Vranov nad Topľou oslavuje v tomto roku 750. výročie prvej písomnej zmienky o meste. Radnica pri tejto príležitosti predstavila nové logo a promo video. Mestský dom kultúry požiadal viacerých slovenských umelcov, aby vo videách pozdravili Vranovčanov, čo vypálilo naozaj pôsobivo. Kreatívnym spôsobom priložili ruku k dielu aj žiaci Základnej školy Bernolákova. Prostredníctvom internetovej platformy eTwinning totiž predstavili Vranov nad Topľou pri príležitosti jeho výročia svojim rovesníkom v celej Európe.  

V Základnej škole Bernolákova majú so spoluprácou s partnerskými školami v Európe bohaté skúsenosti. Napr. vďaka projektu "What do you like?", ktorý realizovali prostredníctvom eTwinningu, získali v minulom školskom roku Európsky certifikát kvality udelený Európskou komisiou. Keďže tento rok si mesto Vranov nad Topľou pripomína 750. výročie prvej písomnej zmienky, na „Bernoláčke“ mu venovali projekt My surrounding, my heritage – Moje okolie, moje dedičstvo. 

Do projektu sa zapojili štvrtáci ZŠ Bernolákova, ktorí tak nadviazali na Vlastivednú tému Naša obec (mesto) z 3. ročníka. Teraz však predstavili svoje mesto z vlastného pohľadu a predstavili ho ako moderné dynamické mesto, mesto, v ktorom radi žijú. Ich úlohou totiž bolo získať o Vranove nad Topľou rôzne informácie, či už z histórie, o pamätihodnostiach, prírodnom bohatstve, tradíciách alebo súčasných možnostiach, ktoré ponúka nielen pre svojich občanov, ale aj návštevníkov. Prezentácie, samozrejme, pripravili v anglickom jazyku. Žiaci dostali voľnú tvorivú ruku a vďaka ich autentickej kreativite spojenej s detskou spontánnosťou vytvorili unikátnu mozaiku. Spracovali povesť o vzniku Vranova nad Topľou, venovali sa nielen tým historickým pamiatkam, ktoré pretrvali…, pochválili sa nádhernou prírodou, predstavili náš živý folklór a nezabudli ani na športy, ktorým sa v škole venujú. „V 3. ročníku máme síce predmet Naša obec, naše mesto, ale teraz si žiaci vyhľadávali informácie sami podľa toho, čo ich zaujíma. Tu sa pekne ukázalo, kto a k čomu inklinuje. Napr. deti zaujalo, že vo Vranove nad Topľou bola v minulosti synagóga, ktorá však bola zbúraná. Musím povedať, že ich záber bol naozaj široký – príroda, história, architektúra, šport alebo folklór, ktorý odprezentovali tým, že zatancovali a zaspievali v ľudových krojoch,“ vysvetľovala projektová manažérka a učiteľka anglického jazyka Darina Babjačková.  

Ak si uvedomíme, že sa bavíme o žiakoch 4. ročníka, potom klobúk dole pred ich zručnosťami v oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT). Nielenže vymýšľali scenáre pre videá a vyhľadávali informácie o meste. Zvládnuť museli tiež natáčanie priamo v teréne a následné spracovanie videomateriálu. „Keďže naša škola je po technickej stránke výborne vybavená, máme vytvorené dokonalé podmienky. Samozrejme, pomohli nám aj moji kolegovia, ktorí vyučujú informatiku, ale naši žiaci sami bez väčších ťažkostí ovládajú jednoduché aplikácie na natáčanie, či strihanie videí. Na projektoch v rámci platformy eTwinning je to skvelé, že deti z rôznych krajín sa navzájom inšpirujú a učia od seba, čo platí aj pre IKT zručnosti,“ dodala D. Babjačková.  

Súčasťou projektu My surrounding, my heritage – Moje okolie, moje dedičstvo je vytváranie rôznych projektových úloh pre rovesníkov, v tomto prípade z Litvy, Estónska a Azerbajdžanu, ktorí si mali tiež sami získavať informácie o Vranove nad Topľou. Svoje vedomosti si potom overili v kvíze a za odmenu si zahrali on line pexeso s obrázkami z nášho mesta. Súčasťou finálneho výstupu bude e-book. Čitatelia si v nej nájdu informácie o našom meste, jeho histórii, kultúre, napr. aj tradičnej gastronómii, fotogalérie a odkazy na rôzne videa a hry. Rovnaký obsah pripoja žiaci z partnerských škôl a nakoniec vznikne impozantné dielo. „Deti podporujeme v tom, aby pracovali kreatívne a hlavne inovatívne. Na našej škole realizujeme prostredníctvom eTwinningu viacero projektov a dôležité pre nás je, že žiakov to baví. Tým, že sa komunikuje v angličtine, zdokonaľujú sa v nej, no nie kvôli tomu, že to chce mamka, ocko alebo pani učiteľka, ale pre to, lebo ich teší, že svoju slovnú zásobu môžu použiť v praxi. To isté platí aj pre ostatné predmety, pretože ich baví vymieňať si rôzne poznatky s kamarátmi naprieč Európou. Pekné na tom je, že sa vlastne učia a ani o tom nevedia,“ pripomenula D. Babjačková. 

Realizácia rôznych projektov v rámci platformy eTwinning sa ukázala ako pridaná hodnota aj v aktuálnom čase koronakrízy. Keď nastúpilo na scénu dištančné vzdelávanie, v ZŠ Bernolákova bola on line výučba prirodzenou formou. „Dištančná forma vyučovania nezaskočila ani nás, ani našich žiakov. Komunikácia a vzdelávanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií nie je pre nás novinkou, preto sme prirodzene pokračovali vo vyučovaní, čo však neznamená, že sa netešíme do školy, práve naopak. Na druhej strane rôzne videokonferencie nie sú vo svete ničím výnimočným, preto som rada, že na našej škole pripravujeme deti i na takýto spôsob komunikácie, ktorá ich pravdepodobne v rôznych profesiách v budúcnosti neminie,“ dodala s úsmevom D. Babjačková. 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!