V ZŠ Sídlisko II zaujali B. Gröhlinga víziou enviro centra a eko učební

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Elektroinštalácia v objekte Základnej školy Sídlisko II je v havarijnom stave, ktorý nevylučuje ani fatálne následky. Aj o financovaní jej kompletnej rekonštrukcie diskutoval riaditeľ Peter Kocák s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Branislavom Gröhlingom. Keďže jeho návšteva sa konala počas Dňa Zeme, predstavil mu tiež víziu projektu environmentálnej výchovy a zážitkových eko učební EKO2.

Stav elektroinštalácie v objekte ZŠ Sídlisko II je kritický. Nedávno dokonca musel byť uhasený požiar hlavného rozvádzača, nehovoriac o tom, že zamestnanci školy sa z bezpečnostných dôvodov obávajú používať iskriace zásuvky. Projekt kompletnej rekonštrukcie s rozpočtovým nákladom 320 tis. eur počíta s kompletnou výmenou rozvodov, zásuviek, vypínačov, svietidiel a trinástich rozvádzačov, z toho jedného hlavného. „Naozaj by sme sa neradi raz zobudili a zistili, že naša škola horí. A to už si ani nechcem predstaviť, čo by nastalo, keby k zlyhaniu elektroinštalácie došlo v čase vyučovania, kedy sa tu pohybuje takmer tisíc osôb,“ pripomenul riaditeľ ZŠ Sídlisko II Peter Kocák.

Minister Branislav Gröhling konštatoval, že v rámci ministerstva vykrývali investície do havarijných stavov a technických problémov budov vo výške 3 mil. eur ročne. Dodal však, že v tomto roku v rámci štátneho rozpočtu nemôžu počítať so sumou podľa vlastných predstáv, čo sa podľa jeho slov budú snažiť dobehnúť v budúcom roku. Pripravené pomôcť ZŠ Sídlisko II je mesto Vranov nad Topľou. Primátor Ján Ragan vysvetlil, že takmer polovicu mestského rozpočtu tvoria práve finančné prostriedky určené pre školstvo na mzdy, prevádzkové náklady a investície. Kým v minulosti bolo prioritou energetické zhodnocovanie budov, ktoré sa premietalo do okamžitých úspor, samospráva vníma aj problém v najväčšej škole v meste. „V spolupráci s vedením školy sa uchádzame o prostriedky zo štátnych zdrojov, vrátane ministerstva školstva, pretože ak by sa nám ich podarilo získať, mohli by sme naše vlastné financie investovať do iných oblastí. Ak sa nám však podarí získať iba časť alebo nezoženieme žiadne, dáme ich z rozpočtu mesta,“ prisľúbil primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan.

V prenesenom význame môžeme napísať, že iskrí to aj pod životným prostredím. Prvým krokom k jeho ochrane je vedenie mladých ľudí k zodpovednosti za environmentálne hodnoty. V podmienkach ZŠ Sídlisko II pripravujú veľmi zaujímavý projekt regionálneho centra environmentálnej výchovy a zážitkových eko učební EKO2, ktorý budú v zrevitalizovanom priestore v areáli školy tvoriť lesný chodník, dažďová záhrada, miniarborétum troch kontinentov a školská záhrada s ovocným sadom. „Ak to mám vysvetliť zjednodušene, vyučujúci vezmú deti z interiéru do exteriéru a učivo napr. tematický celok „lesy mierneho pásma“ odučia v eko-učebni s názvom „Lesný chodník“. Prianím a cieľom je preniesť učivo z učebníc do prírody, aby si deti vďaka silným emočným zónam a zážitkovému učeniu nielen ľahšie zapamätali informácie, ale aby si zároveň takto budovali pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu,“ vysvetľoval P. Kocák.

Riaditeľ ZŠ Sídlisko II odovzdal projektovú štúdiu B. Gröhlingovi symbolicky na Deň Zeme. „Môžem povedať, že pripravujeme projekty, ktoré budeme vyhlasovať o pár týždňov a ktoré sa budú týkať práve podpory environmentalistiky, aby v jednotlivých okresoch vznikali centrá, ktoré by mohli navštevovať aj okolité školy. Zároveň verím, že v priebehu ďalších rokov, či už cez plán obnovy alebo priamo prostredníctvom investícií zo štátneho rozpočtu budeme vedieť stavať takéto centrá vo všetkých školách,“ reagoval B. Gröhling.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!