V stropkovskej nemocnici odštartoval dobrovoľnícky projekt Krajší deň

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Nemocnica Svet zdravia Stropkov sa stala štrnástou nemocnicou v sieti Svet zdravia, ktorá sa oficiálne zapojila do projektu dobrovoľníckych centier Krajší deň. Ambasádorom Krajšieho dňa v Stropkove sa stal spevák Tomáš Bezdeda.

Starším pacientom v stropkovskej nemocnici budú dobrovoľníci spríjemňovať chvíle čítaním novín, kníh, hraním spoločenských hier, či len spoločne tráviť čas rôznymi rozhovormi. Okrem individuálnej dobrovoľníckej práce zorganizujú aj spoločné akcie pri príležitosti sviatkov, ako sú Mikuláš, Vianoce či Veľká noc. Celý priebeh návštevy je prispôsobený predstavám a zdravotnému stavu pacienta. „Projekt dobrovoľníctva je začiatkom väčšej podpory pohody pacienta s nadstavbou na odbornú profesionálnu starostlivosť v nemocniciach Svet zdravia. Dobrovoľnícka činnosť je súčasťou prosociálneho správania sa, výrazom súcitu s inými ľuďmi. Je to prejav altruizmu cítenia a myslenia pre iných ľudí. Veľmi si želáme, aby mali naši pacienti v nemocniciach Sveta zdravia s dobrovoľníkmi krajší deň,“ uviedla autorka a garantka dobrovoľníckych centier v sieti nemocníc Svet zdravia Tatiana Kosťová.

Vo svete  „dobrovoľníctva“ je sociálna a zdravotná oblasť  jednou z nejpočetnejšie  zastúpených. Pacienti si totiž po diagnostických a terapeutických procedúrach zaslúžia stráviť čas v nemocnici zmysluplne a s pohodou plynúceho dňa. „Veľmi dôležité je komunikovať s chorými ľuďmi pozitívne a s orientáciou na zdravé veci, na pekné spomienky z ich života a sprostredkovať im dianie z ich mikroregiónu/mesta. Každý človek – dobrovoľník sa  môže  so svojim vybraným pacientom podeliť o svoje koníčky a pomôcť vyplniť čas človeku v náročnej životnej situácií, ktorou hospitalizácia iste je,“ vysvetľuje na svojom webe Svet zdravia.

Pre dobrovoľníkov v nemocnici bude k dispozícii jeden zamestnanec Sveta zdravia ako ich koordinátor, ktorý bude spolupracovať s inštitúciami a organizáciami v meste. Pomáhať bude dobrovoľníkom pri výbere vhodných pacientov, predstaví dobrovoľníka pacientovi a taktiež sa bude venovať dobrovoľníkom v zabezpečovaní ich potrieb vyplývajúcich z ich pôsobenia v nemocnici. „Ak dokážeme na inej tvári vyčariť úsmev, potešiť milým slovom, vypočuť trápenie, či urobiť niekomu krajší deň, to je skutočná pomoc. Nemusíme hneď tvoriť megalomanské veci a byť hrdinami. Stačí ak má naša podpora veľký význam pre jedného konkrétneho človeka. Aj preto som sa rozhodol zapojiť do projektu Krajší deň, ktorý je práve o jednoduchých, no dôležitých dobrých skutkoch,“ zdôraznil ambasádor projektu Krajší deň. Tomáš Bezdeda.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!