V Stropkove odmietajú experimentovať s návratom žiakov II. stupňa do škôl

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Stanovisko vedenia mesta Stropkov, ako zriaďovateľa, vrátane riaditeľov troch základných škôl a Základnej umeleckej školy F. Veselého k návratu k prezenčnej forme vyučovania na II. stupni ZŠ je jasné. Experimentu s antigénovými testami, ako podmienkou, návratu žiakov do škôl sa nezúčastnia.

Pod spoločným vyhlásením sú podpísaní primátor Ondrej Brendza, vedúci Odboru školstva a kultúry MsÚ Tibor Kubička, riaditeľka ZŠ Hrnčiarska Daniela Vatraľová, riaditeľ ZŠ Mlynská Peter Gombár, riaditeľ ZŠ Konštantínova Robert Jankanič a riaditeľ ZUŠ F. Veselého Miloslav Cimbala.

Ako sa uvádza v stanovisku mesta Stropkova a riaditeľov ZŠ, na základe dostupných informácií ohľadne vývoja situácie v meste a okrese Stropkov, počtu infikovaných osôb, ale aj zmätočných a neustále sa meniacich usmernení predstaviteľov Ústredného krízového štábu na spoločnom pracovnom stretnutí jednomyseľne skonštatovali, že k experimentu otvoriť školy na II. stupni, len po vykonaní antigénového testovania, nie je možné pristúpiť.

Stropkovská radnica argumentuje i tým, že mesto má reálne skúsenosti z dvoch kôl celoplošného testovania obyvateľov a jeho predstavitelia si uvedomujú náročnosť celého procesu. Samotnému testovaniu totiž predchádza náročná logistika, požiadavky na odborný personál a po ňom vyvstávajú ďalšie nevyhnutné povinnosti súvisiace napríklad s likvidáciou nebezpečného biologického odpadu. To všetko sú kroky, ktoré počas celoplošného testovania zabezpečovali Ozbrojené sily SR. „Uvedomme si, že pri takto nastavených podmienkach by celú operáciu bolo s najväčšou pravdepodobnosťou nevyhnutné zopakovať aj po vianočných prázdninách,“ citujeme zo spoločného stanoviska.

Na rokovaní bola otvorená aj téma prípadného využitia mobilného odberového miesta zriadeného za mestským úradom pre školopovinné deti, ich rodičov a učiteľov. Samospráva však upozorňuje, že v súčasnosti sú tam denne testované desiatky osôb, ktoré prišli do kontaktu s pozitívne indikovanými pacientmi, ľudia s príznakmi na ochorenie COVID-19 a ďalší, ktorí z iných objektívnych dôvodov cítia potrebu podstúpiť PCR alebo antigénový test. „Využiť toto miesto na pretestovanie žiakov a takpovediac ho zablokovať na niekoľko dní by bolo zo strany mesta a vedenia štyroch našich základných škôl vrcholne nezodpovedné. Nemôžeme si predsa dovoliť poslať takmer 1500 ľudí na mobilné odberové miesto, ktoré bolo zriadené za úplne iným účelom. Navyše, takýmto spôsobom by sme sa zbavili akejkoľvek zodpovednosti a povinností spojených s organizáciou testovania pre školy a všetko tak preniesli na plecia už aj tak veľmi vyťažených pracovníkov Územného spolku Slovenského červeného kríža,“ ponúkajú kompetentní v Stropkove pohľad na situáciu v širších súvislostiach.

V Stropkove si uvedomujú vážnosť situácie i skutočnosť, že Slovensko je krajinou s najdlhšie zatvorenými školami v celej Európe. Výchovnovzdelávací proces žiakov prebieha už osem týždňov dištančnou formou, čím trpia deti, ich rodičia, učitelia a s nimi celá spoločnosť. Zástupcovia samosprávy, ako aj riaditelia základných škôl mesta Stropkov však s plnou zodpovednosťou konštatovali, že ak má byť prípadná zmena vyučovacieho procesu z dištančnej na prezenčnú formu podmienená vykonaním antigénového testovania žiakov, ich rodičov, učiteľov a ďalších zamestnancov škôl, do Vianoc to v ich podmienkach nebude možné uskutočniť. Školy sa budú môcť, podľa nich, otvoriť až po vianočných sviatkoch, a to s jednoznačnými a racionálnymi pravidlami, plus ako v nádeji dodali, aj vďaka zlepšeniu celkovej pandemickej situácie na Slovensku. „Vyslovujeme nádej, že po sviatkoch a zimných prázdninách budeme jednotne usmernení zo strany Ústredného krízového štábu a tak, ako sme boli súčinní a nápomocní pri zavádzaní jednotlivých protipandemických opatrení do praxe či pri prvej a druhej vlne testovania, tak budeme súčinní aj pri otváraní plnohodnotného prezenčného vyučovania na školách. Vzhľadom na udalosti posledných dní, aj v našom meste, so znepokojením konštatujeme, že pôda škôl nemôže byť miestom a citlivá téma ich postupného otvárania prostriedkom na získavanie politických bodov. Otváranie škôl nie je záležitosťou prestíže, lacného populizmu ani súťaž o prvenstvo. Mestá, obce a ich školy nie sú nástrojmi na experimenty, ktoré spochybňujú aj vedecké kapacity tohto štátu,“ uvádza sa v stanovisku.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!