V Rudlove zmodernizovali obecnú knižnicu

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Obec Rudlov v jeseni 2022 zriadila modernú obecnú knižnicu 21. storočia, ktorú pravidelne navštevujú nielen deti a mládež, ale aj ľudia v stredných rokoch kvôli oddychovej či náučnej a praktickej literatúre pre domácnosť.

Čitatelia sa v rudlovskej knižnici cítia ako doma, pohodlne a útulne. Knižničný priestor sa stal relaxačným a komunitným miestom nielen pre všetkých Rudlovčanov, ale aj návštevníkov z okolitých dedín.

Vďaka finančnej podpore starostu Obce Rudlov Juraja Vasiľa) a Fondu na podporu umenia sa uskutočnil zaujímavý projekt „Inovácia prostredia pre čitateľov“. Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na odporu umenia, ako hlavný partner projektu, dotáciou 2 000€.

Súčasťou projektu bolo obstaranie interiérového zariadenia (knižničné regály, obslužný pult a vybavenie detskej knižnice). „Zámerom tohto projektu je skvalitnenie a modernizácia knižnice prostredníctvom výmeny knižničných regálov a nábytku knižnice s cieľom zvýšiť komfort používateľov knižnice rôznych vekových kategórií v súlade s medzinárodnými parametrami pre knižnice 21. storočia a vytvoriť tak aj bezbariérový prístup do knižnice,“ uviedla pracovníčka Obecnej knižnice v Rudlove Viera Zálepová.

Vďaka tejto podpore sa kompletne zmenil dizajn a vzhľad Obecnej knižnice v Rudlove. Priestory  sú viac otvorené, modernejšie, atraktívnejšie a esteticky zladené, čo prispieva k pocitu útulnosti a pohody.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou poskytuje Obecnej knižnici v Rudlove pod odbornou gesciou metodickú pomoc a poradenské služby, vďaka ktorým knižnica zveľaďuje prostredie pre čitateľov. „Renovované priestory sa využívajú na stretnutia a besedy, aktivity pre deti, seniorov, ale aj pre všetkých návštevníkov obce Rudlov. Veríme, že knižnica bude naďalej obľúbeným miestom pre voľný čas a na spoločné stretávanie sa pri dobrej literatúre v príjemnom prostredí,“ dodala V. Zálepová.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!