V okresnom kole Slávikov z lavice sa predstavilo 16 speváckych talentov

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Po dvojročnej pauze sa opäť konala spevácka súťaž SLÁVICI Z LAVICE 2022.V Centre voľného času vo Vranove nad Topľou sa stretli mladí speváci modernej piesne na obvodnom kole speváckej súťaže. V rámci 22. ročníka sa predstavilo 16 spevákov z 9 škôl.

Speváci súťažili v štyroch vekových kategóriách. Spev súťažiacich si veľmi pozorne vypočula porota v zložení – predsedkyňa poroty: PhDr. Beáta Balintová – hudobníčka a vedúca odboru kultúry a športu vo Vranove nad Topľou, členovia poroty: Mgr. Šárka Anderková – bývala pravidelná súťažiaca, Mgr. Boris Marcinov – vedúci hudobného oddelenia CVČ Vranov nad Topľou.

Hodnotenie mladých talentovaných speváčikov nebolo jednoduché, pretože úroveň spevu každým rokom rastie, čomu sa veľmi tešíme. Porota kládla dôraz na intonáciu, rytmus, prednes, výber piesne i celkový dojem. Hoci bolo rozhodovanie  náročné, zvíťazili tí najlepší.

V I. kategórii súťažilo 5 žiakov, prvé miesto obsadila Natália Fedorová zo ZŠ s MŠ Sedliská, na druhom mieste sa umiestnila Bianka Baranová zo ZŠ Sídlisko II a na treťom mieste Michaela Dudová zo ZŠ s MŠ Tovarné.

II. kategória bola zastúpená 6 žiakmi. Víťazstvo patrí Viktórii Štefanovovej zo ZŠ Bernolákova, na druhom mieste sa umiestnila Zuzana Štefanková zo ZŠ Sídlisko II a tretie miesto obsadila Alexandra Grominová zo ZŠ Lúčna.

V III. kategórii boli prihlásení 5 súťažiaci, no jeden sa zo zdravotných dôvodov súťaže nezúčastnil. Prvenstvo si vyspievala Natália Kvočková zo ZŠ Sídlisko II. Na druhom mieste sa umiestnila Simona Švárna zo ZUŠ a tretiu priečku obsadila Viktória Varichajová zo ZŠ Bernolákova.

V IV. kategórii nám zaspieval iba jeden súťažiaci. Svojim výkonom presvedčil porotu, že mu prvé miesto patrí zaslúžene. Súťaž uzavrel svojim súťažným a víťazným vystúpením Vladimír Boguský z Gymnázia Cyrila Daxnera vo Vranove.

Všetkým oceneným blahoželáme a víťazom prajeme veľa ďalších úspechov.

Mgr. Boris Marcinov

koordinátor súťaže

hudobné oddelenie CVČ


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!