V Obecnej knižnici v Soli nakúpili takmer 350 nových kníh

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Obecná knižnica v Soli už dlhoročne poskytuje knižničné služby svojim obyvateľom i čitateľom z okolitých obcí. Pred pár rokmi bola premiestnená z obecného úradu do priestorov v areáli základnej školy. Je to veľká výhoda, pretože žiaci môžu knižnicu navštíviť hneď po vyučovaní. Okrem výpožičiek krásnej či odbornej literatúry pre deti, mládež, študentov a dospelých knižnica ponúka aj iné aktivity. Bola vytvorená facebooková stránka knižnice, na ktorej sú čitatelia informovaní nielen o všetkých aktualitách, ale aj rôznych výročiach spojených s literatúrou a spisovateľmi.

V roku 2019 v rámci Marca – mesiaca knihy knižnicu navštívili postupne skoro všetky triedy ZŠ, konali sa tvorivé dielne, spoločné čítania zaujímavej knihy. V roku 2019 čitatelia mali možnosť stretnúť sa osobne so spisovateľom Jozefom Banášom na besede pri príležitosti vydania jeho knihy o M. R. Štefánikovi.  Veľkú odozvu mala výtvarná súťaž o logo knižnice, či jesenná burza kníh. Deti sú k čítaniu motivované aj menovaním najlepšieho čitateľa za uplynulý rok. Počas 1. vlny pandémie knižnica vyhlásila súťaž „Akú knihu ste prečítali počas korony?“, do ktorej sa zapojili viacerí čitatelia.

Knižnica už dva razy získala finančnú dotáciu z Fondu na podporu umenia v podprograme Akvizícia knižníc. V roku 2019 a 2020 sa podarilo z dotácie v hodnote 3 000,- eur zakúpiť takmer 350 nových kníh. Knižnica sa o podporu uchádza aj v tomto roku novým projektom. V roku 2020 bol v knižnici inštalovaný nový moderný knižničný systém Biblib, ktorý nahradil dovtedajší MASK. V mesiacoch marec – apríl 2021 bola v knižnici realizovaná výmena nábytku, čím knižnica získala modernejší vzhľad.

Obecná knižnica v rámci uvoľnenia opatrení od 19. apríla 2021 obnovila svoju činnosť. Veríme, že si čitatelia po prestávke nájdu znovu cestu do knižnice a siahnu po nových i starších knihách.

Mgr. Zuzana Kubačková
Obecná knižnica v Soli

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!