V Malej Domaši vyrastie rekreačno-oddychová zóna s vodným vlekom

  • Obce
  • Dátum: 04.01.2021
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

V obci Malá Domaša vyrastie na brehu vyrovnávacej nádrže rekreačno-oddychová zóna. Samospráva má v pláne okrem základnej, a dnes nevyhnutnej, infraštruktúry vybudovať aj vodný vlek, či mólo. Víziou je podporiť cestovný ruch v regióne v nadväznosti na vodnú nádrž Veľká Domaša.

Pozemok pri vyrovnávacej nádrži pri výjazde z obce Malá Domaša, pred odbočkou do rekreačnej oblasti Dobrá, bol dlhé roky neupravovaný. Hoci obec ho viackrát vlastnými silami a na vlastné náklady zbavila krovia a náletových drevín, nikdy nebol pripravený na to, aby mohol slúžiť na rekreačné účely. Jeho potenciál je však viac ako zaujímavý. Starosta Jaroslav Makatúra, ktorý je zároveň predsedom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš a poslancom Zastupiteľstva PSK, predstavil ideu, ako nevyužívaný priestor premeniť na rekreačno-oddychovú zónu.


Starosta Malej Domaše Jaroslav Makatúra predstavuje víziu rekreačno-oddychovej zóny.

Ideu nielen predstavil, ale na jej naplnení začal aj pracovať. Pre prvú etapu získala samospráva z Úradu vlády SR v rámci podpory najmenej rozvinutých regiónov 50 tis. eur a z Výzvy pre región na základe uznesenia Zastupiteľstva PSK 30 tis. eur. „V prvom rade bolo pre mňa motiváciou, že naša obec sa nachádza pri vyrovnávacej nádrži priamo pod vodnou nádržou Veľká Domaša, kde sú strediská cestovného ruchu. Podarilo sa získať výletnú loď, pripravená je dokumentácia pre cyklotrasu medzi rekreačnými oblasťami Dobrá – Valkov, či pre móla v jednotlivých rekreačných strediskách… Potenciál však má aj priestor pri vyrovnávacej nádrži, či rieka Ondava, ktoré sú vhodnými destináciami ako doplniť podmienky a ďalšie možnosti pre cestovný ruch,“ vysvetľoval starosta obce Malá Domaša Jaroslav Makatúra.

Každý kto chce rozvíjať cestovný ruch, musí mať vybudovanú štandardnú infraštruktúru, čo si uvedomuje aj J. Makatúra. Obec Malá Domaša si pozemok prenajala na 13 rokov od vodohospodárov, ktorý oplotila a začala so základnými terénnymi úpravami. V priebehu dvoch rokov postupne pribudnú detské ihrisko, multifunkčné ihrisko, či altánky s ohniskom. K dispozícii pre voľnočasové aktivity budú tiež kajaky a malé loďky. Oddychovo-rekreačná zóna bude prístupná pre verejnosť aj rybárov, samospráva bude klásť dôraz iba na to, aby sa návštevníci správali kultúrne. „Voda vo vyrovnávacej nádrži nie je vysoká. Od priehradného múru má hĺbku plus mínus jeden meter, preto je vhodná aj pre rodinné výlety,“ uviedol J. Makatúra.


Plánom je vybudovať rekreačno-oddychovú zónu do dvoch rokov.

V ďalšej etape, ak sa podarí dohodnúť s vodohospodármi, plánujú v Malej Domaši prepojiť ich obec so susednou Slovenskou Kajňou mólom, ktoré by malo slúžiť aj pre peších chodcov, aby nemuseli využívať paralelnú cestu I. triedy, kde nie je chodník. Keďže vyrovnávajúca nádrž má ideálne podmienky na vybudovanie vodného vleku, vo finále sa uvažuje s jeho výstavbou po vzore Zlatých pieskov a košického jazera. Keďže v tomto prípade ide o zásadnejšiu investíciu, počíta sa s jej viaczdrojovým financovaním z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu a PSK. „Vodný vlek sme mali pôvodne projektovaný smerom do Slovenskej Kajne a naspäť. Odborníci na vodné vleky nám však vysvetlili, že takto sa už vodné vleky nebudujú. Moderne, vo svete, je stavať ich lichobežníkovo, preto touto cestou pôjdeme aj my,“ dodal J. Makatúra.

Starosta J. Makatúra vníma rozvoj cestovného ruchu spojeného s vodnými športami v širšom kontexte, preto by bol rád, keby sa na vodnú nádrž a vyrovnávaciu nádrž podarilo napojiť aj podmienky na Ondave, ktorá ponúka možnosti na splavy. „Kto by chcel dobrodružnejší zážitok, splav na Ondave ho na 8-kilometrovom úseku po Sedliská dokáže ponúknuť. V spomínaných Sedliskách je zároveň hrad Čičva, resp. sa tam konajú slávnosti remesiel, čo znamená, že turistom a návštevníkom nášho regiónu vieme ponúknuť aj ďalšie aktivity, ktorými ich zaujmeme,“ doplnil J. Makatúra.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!