V Kladzanoch vysadili dobrovoľníci 120 nových stromov

  • Obce
  • Dátum: 04.10.2021
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Dobrovoľníci v Kladzanoch vysadili 120 kusov stromov. Projekt má názov „Živý chotár“ a obec s ním uspela v rámci grantového programu Zelené oázy vyhláseného nadáciou Ekopolis.

Grantový program Zelené oázy dlhoročne zvyšuje kvalitu života v komunitách a mestách po celom Slovensku. Prioritou v tomto ročníku bola výsadba a starostlivosť o už existujúcu zeleň v duchu hesla „Sadíme budúcnosť“, čo predpokladá nielen podporu výsadby správnych druhov zelene, ale aj motiváciu k zabezpečeniu správnej starostlivosti o ňu.

V Kladzanoch vypracovali projekt „Živý chotár“. Jeho súčasťou je výsadba 120 kusov prevažne listnatých stromov, ako napr. buk, dub, javor, lipa, čerešňa, orechy, hrušky, či plánky. Verejnosť o ňom bude navyše informovaná prostredníctvom štyroch informačných tabúľ. Obec pri realizácii aktivity spolupracovala s partnerskými a spolupracujúcimi organizáciami a dobrovoľníkmi.

Podmienkou bolo, že stromy musia byť vysadené na pozemkoch v majetku obce, preto sa samospráva rozhodla pre líniové lokality popri miestnych komunikáciách, poľných cestách a odvodňovacom kanáli.

„V Kladzanoch venujeme životnému prostrediu náležitú pozornosť a myslím si, že každý vysadený strom je v jeho prospech, preto ma mrzí, že popri cestách II. a III. triedy došlo, aj v našom katastri, k likvidácii väčšiny stromov. Stromy majú nielen svoju funkciu v súvislosti s postupujúcou klimatickou zmenou, ale svoju hodnotu majú taktiež v rámci krajinotvorby. V neposlednom rade mi dajú za pravdu i ochranári, že stromy sú dôležité pre vtáctvo a podporujú biodiverzitu,“ vysvetľoval starosta Kladzian Daniel Lorinc.

„Živý chotár“ nie je jediným projektom, s ktorým obec Kladzany uspela. Slovenská agentúra životného prostredia totiž podporila v areáli pri obecnom úrade výstavbu ďalšej dažďovej záhrady s rozlohou 70 metrov štvorcových s tým, že súčasťou projektu je tiež výstavba chodníka s vodopriepustným chodníkom. „Máme tam novozrekonštruovanú hasičskú zbrojnicu, zo strechy ktorej stiahneme vodu do dažďovej záhrady s tým, že ju neodvedieme do kanalizácie, ale udržíme ju v prostredí,“ uviedol D. Lorinc.

Cieľom vodozádržných opatrení je udržiavať vodu v krajine a podporovať pozitívnu mikroklímu. V Kladzanoch začali s protipovodňovými hrádzami v lese a pokračovali vybudovaním dažďových záhrad v blízkosti obecných budov v centre obce. Túto iniciatívu ocenila nielen prezidentka Zuzana Čaputová, ale obec získala za projekt „Adaptácia na klimatické zmeny a vodozádržné opatrenia“ ocenenie v rámci pilotného ročníka iniciatívy Nadácie VÚB, ktorá prvýkrát udeľovala envirocenu ATLAS. Kladzany boli, spolu s Trenčínom a mestskou časťou Petržalka, nominované v kategórii – Najlepší projekt miestnej samosprávy.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!