V Hencovciach „stráži“ kvalitu ovzdušia mobilná monitorovacia stanica

  • Obce
  • Dátum: 10.11.2021
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Kvalitu ovzdušia v Hencovciach monitoruje mobilná automatizovaná monitorovacia stanica. Po ukončení monitoringu bude premiestnená do Nižného Hrušova.

Obyvateľov obcí v okolí spoločností BUKÓZA HOLDING, a.s. v minulosti nie raz trápil spád popolčeka alebo im znepríjemňuje život zápach. Najviac postihnutými sú Nižný Hrabovec, Kučín, Kladzany, Sedliská, Majerovce, Dlhé Klčovo, Sačurov, Sečovská Polianka, Poša, Nižný Hrušov a Hencovce. Reagujúc na tento stav sa v polovici roka 2020 v priestoroch Prešovského samosprávneho kraja (PSK) konalo stretnutie za účasti zástupcov PSK, Okresného úradu Prešov a starostu obce Nižný Hrušov Jána Fenčáka. Témou stretnutia bol problém so zlou kvalitou ovzdušia v tejto časti regiónu. „Už v minulosti viacerí starostovia z týchto obcí riešili problém s kvalitou ovzdušia prostredníctvom orgánov štátnej správy. Aby však bolo možné navrhnúť správne opatrenia a prijať rozhodnutia s cieľom zabezpečenia priaznivého životného prostredia, je v prvom kroku potrebné zabezpečiť, aby boli dostupné relevantné dáta z monitorovania kvality ovzdušia,“ vysvetlil manažér kvality ovzdušia za Prešovský samosprávny kraj Dominik Lejko.

Keďže o rozšírení Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO) sa vo vranovskom okrese neuvažuje, Slovenský hydrometeorologický ústav ponúkol obciam v okolí Vranova nad Topľou možnosť využitia mobilných automatizovaných monitorovacích staníc (AMS) kvality ovzdušia. Tie sa využívajú na indikatívne meranie, ktoré v porovnaní so stálym meraním spĺňa menej prísne ciele v kvalite údajov, avšak cielene zisťuje príčiny problémov s ovzduším v danej lokalite. „Indikatívne meranie kvality ovzdušia musí byť rozdelené v rámci roka tak, aby merania predstavovali rôzne podmienky klímy a antropogénnej činnosti. Indikatívne meranie sa môže realizovať ako jedno periodické denné meranie týždenne rovnomerne rozdelené počas roka alebo 8 týždňov rovnomerne rozdelených počas roka,“ uviedol D. Lejko.

Začiatkom júna tohto roka sa konalo stretnutie v obci Hencovce, na ktorom sa rozoberali podstatné detaily pre umiestnenie mobilnej monitorovacej stanice na meranie kvality ovzdušia v danej obci, resp. v ďalších z obcí postihnutých negatívnym dopadom a s tým súvisiacou zhoršenou kvalitou ovzdušia v danej oblasti. „Som rád najmä za svojich spoluobčanov, že na základe monitorovania a výsledkov meraní, máme možnosť vedieť v akých životných podmienkach žijeme a celý projekt hodnotím veľmi pozitívne smerom k informovanosti obyvateľstva o stave ovzdušia v našej obci,“ vyjadril sa k monitorovaniu kvality ovzdušia starosta obce Hencovce Matúš Tomáš.

V súčasnosti na mobilnej AMS kvality ovzdušia v obci Hencovce prebieha indikatívne meranie za účelom zistenia kvality ovzdušia v monitorovanej oblasti. Medzi monitorovanými znečisťujúcimi látkami sú PM10, PM2,5, SO2, CO, NO2, NOX. Mobilná AMS bude monitorovať kvalitu ovzdušia v obci Hencovce minimálne dva týždne a následne sa stanica presunie do obce Nižný Hrušov, kde bude v meraniach pokračovať. Údaje z monitorovania sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke SHMÚ www.shmu.sk pod názvom „Hencovce, mobilná AMS“.

Na Slovensku je poverenou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR na monitorovanie ovzdušia Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý prevádzkuje Národnú monitorovaciu sieť kvality ovzdušia (NMSKO). Od roku 2020 je do spomínanej siete zahrnutých 40 monitorovacích staníc, pričom 4 stanice (Chopok, Stará Lesná, Starina a Topoľníky) sú v európskej sieti EMEP. Monitorovacia stanica Chopok je navyše aj v celosvetovej sieti GAW (Global Atmosphere Watch) svetovej monitorovacej organizácie (WMO). Stacionárne automatické monitorovacie stanice tvoriace sieť NMSKO sa využívajú na stále meranie úrovne znečistenia a v súčasnom období pracuje SHMÚ na jej rozširovaní. NMSKO bude celkovo zahŕňať až 52 monitorovacích staníc. V auguste 2021 bola spustená v Prešovskom kraji nová monitorovacia stanica v meste Poprad, umiestnená na Železničnej ulici.

Výsledky z monitorovania kvality ovzdušia Slovenskej republiky sú dostupné na oficiálnej webovej stránke SHMÚ a na web aplikácii www.dnesdycham.sk.

Stretnutie v obci Hencovce ako aj umiestnenie mobilnej AMS v danej obci sa uskutočnilo vďaka aktivitám projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia. Hlavným cieľom projektu je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia, zlepšenie kvality ovzdušia a zníženie vystavenia obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie. V rámci projektu pôsobia v Prešovskom kraji dvaja manažéri kvality ovzdušia, ktorí budú obciam nápomocní pri riešení problémov s kvalitou ovzdušia.

Hoci sa projekt sústredí predovšetkým na lokálne kúreniská a dopravu, odborníci sú pripravení pracovať tak, aby prepojili zodpovedné inštitúcie a pomohli nastaviť opatrenia, ktoré región skutočne potrebuje.

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (LIFE18 IPE/SK/000010) podporila Európska únia v rámci programu LIFE. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR.

Aktuálne informácie o projekte je možné nájsť na www.populair.sk.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!