V chráme Matky ustavičnej pomoci v Lomnici rekonštruujú ikonostas

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Základný kameň gréckokatolíckeho chrámu Matky ustavičnej pomoci v mestskej časti Lomnica vo Vranove nad Topľou požehnal 22. apríla 1990 v Bratislave Svätý Otec Ján Pavol II. Od februára tohto roka prebieha oprava jeho ikonostasu, ako aj rekonštrukcia vnútorných priestorov.

Ikonostas je reprezentatívnym prvkom charakterizujúcim východné katolícke chrámy byzantského obradu. Na Lomnici sa rozhodli pre jeho opravu z dôvodu nevyhovujúceho stavu pôvodnej konštrukcie nielen z estetickej stránky, ale predovšetkým kvôli bezpečnosti. „Na ikonostase je zobrazené Božie slovo, je rečou Boha k ľuďom,“ pripomenul Andrej Šambronský, správca farnosti v Sačurove, ku ktorej patrí chrám Matky ustavičnej pomoci v Lomnici ako filiálka.

Podľa kanonického predpisu má mať ikonostas päť radov. V chráme Matky ustavičnej pomoci vo vranovskej mestskej časti Lomnica však má z priestorových dôvodov dva rady. V základnom rade sú vyobrazení patrón východnej cirkvi sv. Mikuláš, Ježiš Kristus, Presvätá Bohorodička a miestny patrón bl. Metod Dominik Trčka. „Liturgická komisia Prešovského arcibiskupstva nám odobrila výjav bl. o. Metoda Dominika Trčku, pretože Redemptoristi majú zvlášť v úcte Matku ustavičnej pomoci a práve s jej ikonou držiac ju v ruke bude aj vyobrazený,“ vysvetľoval A. Šambronský. Dodáme, že druhým radom bude rad sviatkov. Autorom ikon je Ján Zajac.

Na Lomnici nerekonštruujú iba ikonostas, ale aj vnútorné priestory. Práce začali vo februári tohto roka a ukončené by mali byť najneskôr v júni. „Keďže kvôli pandemickej situácii sú kostoly a chrámy zatvorené, rozhodli sme sa tento čas využiť práve na rekonštrukčné práce,“ dodal poslanec Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou za MČ Lomnica a predseda OZ Spoločne za krajšiu Lomnicu Štefan Jančík.

Celkový rozpočet je 25 000 eur. Sumou 3 000 eur prispelo mesto Vranov nad Topľou. Poslanci MsZ schválili túto dotáciu na ostatnom rokovaní jednohlasne. „Ešte v roku 2019 žiadal o dotáciu už nebohý o. Jozef Zorvan. Keďže Lomnica je len filiálkou, farnosť v Sačurove nebola oprávneným žiadateľom. Keď sme založili Občianske združenie Spoločne za krajšiu Lomnicu, v roku 2020 sme podali žiadosť ako OZ. Kvôli dôsledkom pandémie a neistej ekonomickej situácii však bolo prerozdeľovanie dotácii v minulom roku pozastavené. Tento rok sme žiadali opäť a sme radi, že do tretice sa nám to podarilo,“ uviedol Š. Jančík.

Základný kameň gréckokatolíckeho chrámu Matky ustavičnej pomoci v mestskej časti Lomnica vo Vranove nad Topľou požehnal 22. apríla 1990 v Bratislave Svätý Otec Ján Pavol II. Práce na jeho výstavbe sa začali v auguste toho istého roku a trvali 11 mesiacov. Vysvätený bol v júli 1991. Zasvätený je Matke ustavičnej pomoci. „Patróna chrámu si vždy zvolia veriaci podľa toho, ku komu smerujú svoje prosby nachádzajúc v ňom ich vypočutie. Na Lomnici je to Matka ustavičnej pomoci,“ doplnil A. Šambronský.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!