V Čemernom vznikla nová ulica, poslanci vyberali názov zo štyroch návrhov

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Poslanci Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou rozhodovali o názve novej ulici v areáli novostavieb pri Ružovej ulici v mestskej časti Čemerné. Vyberali zo štyroch návrhov.

Ako sa uvádza v dôvodovej správe, názvy ulíc alebo iného verejného priestranstva určuje alebo mení mesto na podnet skupiny obyvateľov mesta, poslancov mestského zastupiteľstva alebo primátora mesta alebo z dôvodov, že v meste vzniká v dôsledku výstavby nová ulica alebo verejné priestranstvo.

Zároveň dôvodová správa pripomína, že názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu mesta, na významné nežijúce osobnosti, na veci a pod. „Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu mesta,“ citujeme z oficiálneho materiálu.

Výbor mestskej časti Čemerné a Komisia kultúry a medzinárodných vzťahov pri MsZ odporúčali mestskému zastupiteľstvu schváliť názov „Ulica na gaure“. Voči tomuto pomenovaniu vzniesol námietku Ján Uhlík, ktorý namieta, že toto označenie nie je priliehavé a nemá ani historické pozadie. „Topľa má v mestskej časti Čemerné dva úseky toku známe ako Malá a Veľlá gaura, ide o cudzie slovo, ktoré pojmovo nevedeli vysvetliť ani generácie dozadu. Pre domácich však významovo znamená nebezpečné kúpanie, resp. hlboká voda. Navrhujeme pomenovanie: Agátová ulica, Za koľajou alebo Malé pole, resp. Malopoľná,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Mestské zastupiteľstvo schválilo názov „Ulica na gaure“.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!