Umelecký rezbár Samo Suchý dal tvár sv. Jozefovi, patrónovi Tovarného

  • Obce
  • Dátum: 01.05.2020
imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Po drevenom Tovarnianskom anjelovi strážnom pribudla v parku v centre obce ďalšia socha. Jej autorom je opäť umelecký rezbár, rodák z neďalekých Štefanoviec, Samo Suchý. Sochu sv. Jozefa robotníka odhalili a posvätili symbolicky 1. mája, teda v deň, kedy sa v Tovarnom koná odpustová slávnosť. 

SÚVISIACI ČLÁNOK:
Tovarné chráni anjel od majstra rezbára Sama Suchého

Obec Tovarné, ako aj miestny kostol, sú zasvätené sv. Jozefovi robotníkovi. Starostka Kvetoslava Mižáková si už pred dvoma rokmi, pri slávnostnom odhalení anjela, priala, aby v miestnom parku pribudla práve jeho socha. Ako dodala, hoci sa s touto myšlienkou, spolu s poslancami obecného zastupiteľstva, pohrávali dlhšie, symbolika posolstva spojeného s ochrancom – patrónom získava práve v týchto dňoch počas koronakrízy na ešte naliehavejšom odkaze. „Sv. Jozefa robotníka sme si chceli uctiť i takto, aby sme ho mali každý deň na očiach. Zaujímavosťou je, že na pôvodnom oltári bol vyobrazený s malým Ježišom na rukách a ľaliami ako pestún. S nástupom režimu v 50. rokoch minulého storočia bol „zmenený“ na robotníka,“ vysvetľovala starosta Tovarného Kvetoslava Mižáková, podľa ktorej je sv. Jozef stále vzorom pre mnohých mužov, čo dokumentuje i to, že v obci dostavajú chlapci najčastejšie krstné meno Jozef a Ján. 

V Tovarnom slávia odpustovú slávnosť vždy 1. mája. Keďže tento rok sa pre opatrenia súvisiace s koronakrízou konať nemohla, svojho patróna si v obci pripomenuli aspoň odhalením a posvätením sochy. Cez obecný rozhlas ju požehnal duchovný Ľuboš Lipka. „Sv. Jozef ochraňoval svätú nazaretskú rodinu. Hoci žili v neľahkých, náročných časoch, bol vnímavý na Boží hlas, ktorý sa mu prihováral cez sny. To, čo mu Pán Boh vnukol, dokázal vždy prijať. Keď mu vnukol  – neboj sa prijať Máriu za svoju manželku, on si ju vzal. Keď bolo treba utekať s Ježišom pred Herodesom do Egypta, urobil to. Sv. Jozef bol teda nielen vnímavý na Boží hlas, ale v živote dokázal jeho vnuknutia aj uskutočňovať,“ zdôraznil Ľuboš Lipka.

Umelecký rezbár Samo Suchý vyrezal pre obec Tovarné betlehem v životnej veľkosti, ako aj anjela, ktorý je umiestnený v parku. Vyučený automechanik sa rezbárčine venuje takmer 4 roky a sv. Jozef robotník z topoľového dreva, na ktorom vo svojej dielni pracoval dva mesiace, je s 215 centimetrami jeho najväčším dielom. „Mal som síce predlohu, ale v detailoch som vyrezával sochu podľa seba. Prial som si, aby mala môj rukopis, preto som snažil, nech v nej vidieť môj umelecký vklad. Keďže sv. Jozef bol tesár, v ruke drží pílu, ktorá symbolizuje práve jeho povolanie. Keď sa ma pýtate, čo bolo najnáročnejšie alebo najťažšie, tak vyložiť ju na podstavec, lebo váži cez 200 kíl,“ dodal s úsmevom Samo Suchý. 

FOTOGALÉRIA:

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!