Týždeň v znamení ľudských práv na cirkevnej škole

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Uplynulý týždeň sa na cirkevnej spojenej škole nerozprávalo takmer o ničom inom ako o ľudských právach. Aj keď to na prvý pohľad môže znieť zvláštne, pretože téma ľudských práv nebýva jednou z tých, o ktorej sa bežne bavíme, skutočnosť je iná. Dôvodom bolo stretnutie partnerských škôl medzinárodného projektu s názvom Human Rights Education, ktorý Cirkevná spojená škola vo Vranove nad Topľou realizuje v rámci programu Erasmus+.

V poradí šieste a pre tento projekt zároveň aj posledné stretnutie sa oficiálne začalo v pondelok 1. mája 2023 a to hneď výletom do srdca našej národnej pýchy – Vysokých Tatier. Nasledujúce dni však už neboli len o výletoch, ale neraz o prekonávaní osobných limitov či už v komunikácii v anglickom jazyku alebo počas prezentovania výsledkov doterajšej práce. Témou stretnutia bolo šikanovanie v kyber priestore, ktoré poznáme tiež pod spoločným názvom kyberšikana s cieľom rozvíjať účinné plány, politiku a stratégie na boj proti kyberšikane a reakcie mladých ľudí na prípady šikanovania.

Prácou v medzinárodných skupinách so zástupcami z ďalších piatich krajín (Chorvátsko, Portugalsko, Španielsko, Rumunsko a Turecko) sme mali za cieľ podporiť budovanie pozitívnych medziľudských vzťahov, zapojiť okolie do procesu prevencie, a v neposlednom rade aj zvýšiť povedomie verejnosti o hrozbe a dôsledkoch kyberšikany na dnešnú mládež. Účastníci výmeny si tak rozšírili nielen svoje teoretické poznatky o danej problematike, ale tiež postupy vhodnej reakcie a prípadnej intervencie v prípadoch kybešikany.

Vychádzajúc z predpokladu, že k vzniku nechcených prejavov kyberšikany dochádza práve počas nesprávneho trávenia voľného času, sme našim hosťom chceli ukázať aj širokú ponuku zmysluplného trávenia voľného času či už prechádzkou v prebúdzajúcej sa jarnej prírode alebo rovnako spoznávaním kultúrnych pamiatok historického významu s možnosťou ochutnať kulinárske špeciality nášho regiónu.

Aj keď realizácia takýchto projektov so sebou nesie veľkú obetu v podobe nespočetných hodín strávených plánovaním, organizovaním a následným vyhodnocovaním jednotlivých aktivít, spoločná radosť a množstvo pozitívnych emócií počas takýchto stretnutí nás neustále utvrdzujú v tom, že to má zmysel. Aj preto už teraz tvrdo pracujeme na príprave nových projektov na nasledujúce školské roky, aby sme žiakom Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou poskytli možnosť spoznať svet a nájsť si priateľov možno aj na celý život už počas štúdia u nás.

Stretnutie ako aj celý projekt Human Rights Education je spolufinancovaný z programu Erasmus+, číslo zmluvy  2020-1-SK01-KA229-078211_1.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!