Týždeň slovenských knižníc v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Týždňom slovenských knižníc štartujeme tradičný MAREC MESIAC KNIHY, ktorý je zameraný na knihu a čítanie. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pripravuje aj tohto roku zaujímavé podujatia, ktoré sú zamerané na podporu čítania a zvyšovanie povedomia knižníc.

Top podujatím bude 5. marca vyhodnotenie 8. ročníka celoslovenskej súťaže Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu a workshop s doc. PhDr. Petrom Karpinským, PhD. k tvorbe komiksov. V nadregionálnej súťaži na podporu a rozvoj čitateľskej gramotnosti prejavujú deti a mládež svoju kreativitu literárno-výtvarnou formou. Súťaž má úspech nielen vo vranovskom regióne, ale aj v iných mestách Slovenska.

Špeciálne pozdravy k TSK pre čitateľov Hornozemplínskej knižnice od slovenských spisovateľov pre deti, mládež a dospelých budú prebiehať každý deň na webstránke a FB knižnice s názvom Videopozdravy. Svoje pozdravy zašlú našej knižnici obľúbení spisovatelia pre dospelých Emily D. Beňová, Jarmila Slováková, Kristína Brestenská, Michaela Ella Hajduková. Z autorov pre deti a mládež sa objavia Valentín Šefčík, Gabriela Futová,  Katarína Mikolášová,, Zuzana Kubašáková a ilustrátor Filip Horník.

Maturanti sa 2. marca v online priestore stretnú s literárnym vedcom, spisovateľom a vysokoškolským pedagógom prof. PhDr. Mariánom Andričíkom, PhD. na prednáške s názvom Teória literatúry pre maturantov. Študenti získajú v rámci besedy poznatky z prierezu štruktúry literatúry, jej vývinu, teórie a tvorby literárneho diela. Stretnutie ponúkne maturantom lepší prehľad a orientáciu v literatúre.

Stredoškolskej mládeži bude 3. marca venovaná online beseda s rodinou Staviarskou z Prešova (otec Viťo a jeho kreatívne deti Marka, Richard a Juraj) o tom, ako vznikal film Loli Paradička.

Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice počas celého týždňa zapíšeme bezplatne 330 prvákov vranovských základných škôl, ktorých budeme pasovať za čitateľov knižnice.

Korunovácia nového najaktívnejšieho Kráľa detských čitateľov za rok 2020 sa uskutoční 1. marca. Knižnica vyhlásením kráľa detských čitateľov každoročne ocení najaktívnejších detských čitateľov knižnice v uplynulom roku. Kritériom je počet vypožičaných kníh z knižnice v predchádzajúcom roku, aj schopnosť osobne prezentovať prečítanú literatúru, zúčastňovať sa podujatí v knižnici, vedieť sa zorientovať na detskom oddelení a v detskej literatúre. Vyvrcholením je celoslovenský snem kráľov, ktorý sa každý rok uskutočňuje v rôznych mestách Slovenska za účasti najlepších čitateľov z celej republiky.

V priestore Makerspace pripravujeme pre deti a mládež aktivitu s IT technológiami Postav si robota Otta. Deti si samy vytlačia a „zmontujú“ robota OTTA na 3D tlačiarni.

Do týždňa slovenských knižníc prispievame  aj rómskymi rozprávkami Romane paramisa. Chceme sa podeliť s bohatstvom od rómskej spisovateľky Eleny Lackovej a jej krásnymi rómskymi rozprávkami, ktoré prečíta pani Boženka. Zážitkové čítanie rómskych rozprávok bude venované žiakom zo sociálne znevýhodnených skupín.

Sprievodným podujatím celého TSK je Jarná burza kníh v knižnici.

Počas TKS vyhlásime regionálnu literárno-výtvarnú súťaž Čítačka s písačkou, ktorá je zameraná na voľný čas detí a mládeže a ocenenie literárnych a výtvarných talentov.

Kvízy pre radosť –  priebežne pripravujeme úlohy, hádanky a kvízy, ktoré môžu čitatelia lúštiť len tak pre radosť. https://kniznicavranov.sk/kviz-pre-radost

Radi vás privítame počas celého mesiaca marca i roka, pretože knižnica je tu pre všetkých.

Beáta Ocilková, HK

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!