Trasa severozápadného obchvatu mesta Vranov nad Topľou je známa

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

S výstavbou severozápadného obchvatu mesta Vranov nad Topľou s napojením na cestu I/18 by sa mohlo začať v roku 2021. Stavbu zrealizuje Správa a údržba ciest PSK. Prešovská župa je pripravená investovať do výkupu pozemkov pod obchvatom 1,1 mil. eur. Dodáme, že Komisia dopravy pri Zastupiteľstve PSK schválila „červený“ variant.  

Schválením princípov o spoločnom postupe pri procese prípravy výstavby posunulo Zastupiteľstvo PSK realizáciu severozápadného obchvatu mesta Vranov nad Topľou do ďalšieho kola pred dvoma týždňami. Detaily dohody o spolupráci medzi vranovskou a krajskou samosprávou bude definovať dokument, ku ktorého podpisu dôjde po jeho schválení Mestským zastupiteľstvom vo Vranove nad Topľou na júnovom rokovaní.  
 
Primátor Ján Ragan však zdôraznil, že pre vranovskú radnicu je tento projekt jedným z prioritných, preto deklaroval absolútnu personálnu a organizačnú súčinnosť spojenú s administratívnym procesom, ako aj pri vykupovaní pozemkov od súkromných vlastníkov. „Deklarovali sme, že pozemky vo vlastníctve mesta, ktorými bude obchvat prechádzať, prevedieme za symbolické jedno euro. Taktiež sme sa dohodli na tom, že by sme do správy mesta prijali aj terajšie komunikácie samosprávneho kraja, vrátane ďalších zariadení, ako verejné osvetlenie a chodníky. Vieme sa na všetkom dohodnúť, lebo je to náš prioritný záujem. Sme však veľmi radi, že podstatnú časť na výkup pozemkov zabezpečí PSK,“ uviedol Ján Ragan. 
 
Predpokladaná hodnota pozemkov v danej lokalite sa pohybuje zhruba vo výške 27,00 €/m2. Pre jej určenie boli využité dostupné internetové zdroje rôznych realitných kancelárií, pričom obdobne postupujú aj znalci pri určovaní všeobecných hodnôt pozemkov. „Predpokladaný rozsah zabratia pozemkov je cca 40 000 m2. Presné určenie bude možné v ďalších štádiách rozpracovanosti príslušných projektových dokumentácií. Finančná hodnota výkupov by nemala byť vyššia ako 1,1 mil. €. Uvedená suma sa netýka finančných prostriedkov za vyhotovenie znaleckých posudkov, geometrických plánov ani správnych poplatkov za povolenie vkladu do katastra nehnuteľností,“ citujeme z dôvodovej správy pre poslancov Zastupiteľstva PSK. 
 
Trasu schváleného „červeného“ variantu severozápadného obchvatu odprezentoval riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth s tímom na pracovnom rokovaní na Mestskom úrade vo Vranove nad Topľou, ktorého sa zúčastnili aj poslanci PSK Stanislav Obický, Peter Kocák a riaditeľ Správy a údržby ciest PSK, oblasť Vranov nad Topľou Michal Švábik. Obchvat sa bude napájať na križovatke pri vodárňach na Budovateľskej ul., resp. na kruhovej križovatke za ČS Shell v smere na Prešov. Podľa odhadu kompetentných by sa s výstavbou mohlo začať v jeseni 2021. Predpokladaná výška investície je na základe trhových cien 10 až 11 mil. eur v stavebných prácach. „Jedná sa o priame napojenie na cestu I. triedy, kde by mala byť zachovaná kruhová križovatka, ktorá je aj v investičnom pláne Slovenskej správy ciest. Z nej by sme sa mali následne, v dĺžke približne cca 1,2 km, pri križovaní dvoch vodných tokoch a železnice, dostať do priemyselnej časti mesta Vranov, kde máme elipsovitý kruhový objazd, ktorý sa napája na cestu 3671 v pôvodnej trase cez mesto a ďalej pokračuje do priľahlých obcí,“ opísal trasu Marcel Horváth. 
 
 
Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!