TERMÍNY: Mesto Vranov nad Topľou zabezpečí zber objemového odpadu

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Mesto Vranov nad Topľou zabezpečí zber objemového odpadu v termíne od 26. do 28. apríla 2022.

Občania v rodinných domoch daný deň vyložia k svojim zberným nádobám objemový odpad, ktorý následne pracovníci firmy odvezú.

Občania z bytových domov vyložia tento odpad k stojiskám. Uvedený odpad je potrebné vyložiť najneskôr do 6.00h daného dňa, inak nie je zaručené, že bude vyvezený!

„Objemový odpad je odpad z domácností, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá používaným zberným nádobám, napríklad nábytok, dvere, okno, podlahoviny. Do objemného odpadu nepatrí biologicky rozložiteľný odpad – tráva, konáre a elektronický odpad – práčky, chladničky atď.,“ vysvetlil na webovej stránke mesta Vranov nad Topľou Marcel Kopčo z oddelenia výstavby, dopravy a územného rozvoja.

Zber bude prebiehať podľa nasledovného harmonogramu:

26.4.2022 – Mestská časť – Lomnica: ulice Lomnická, Paláriková, Porubská, Vajanského, Záborského, Kláštorná. Mestská časť – Čemerné: ulice Sadová, Kvetná, Svätopluková, Tolstého, Gorkého, Tehelná, Cintorínska, Zimná, Lesnícka, Trepčianska, Herlianska, Prešovská, Veterná, Slanská, Opálová, Jarková, Makovická, Čemernianska, Ružová, Ulica na Gavre, Kukučínova, Železničná, Kpt. Nálepku, Puškinova, Toplianska.

27.4.2022 – ulice Mierová, M.Benku, Mlynská, Budovateľská, Staničná, Hronského, 1. mája, Nám. Slobody, Duklianskych hrdinov, B. Nemcovej, Na hrunku, Dobrianskeho, Bernolákova, Ondavská, Janka Kráľa, Kalinčiakova, IBV Dubník, Dr. C. Daxnera, Pribinova, Rázusova, Štúrova, Hviezdoslavova, Hlovíkova, Lesná, M.R. Štefánika, Sídlisko I., Sídlisko II., Sídlisko 1. mája, Okulka, Juh.

28.4.2022 – ulice Dlhá, Lúčna, Záhradná, Obchodná, Krátka, Pod dolami, Podhrunská, Na vršku, Nemocničná, Mestská časť – Vinice: ulice Viničná, Slnečná, Urxova, Gen. Svobodu, Jarná, Lúčna. Mestská časť – Rodinná oblasť: ulice Sládkovičova, Domašská, Komenského, Školská, J. Matušku, Nerudova, P. J. Šafárika, Sládkovičova.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!