Telocvičňa v záhrade Spojenej školy na Budovateľskej ulici

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

V mesiaci august sa nám podarilo dokončiť projekt financovaný Nadáciou pre deti Slovenska „Telocvičňa v záhrade“. Workoutovými zostavami sme vytvorili pre našich žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bezpečný priestor pre športovanie.

Využívame ho v rámci vzdelávacieho procesu, v školskom klube aj v mimoškolskej krúžkovej činnosti. Cez takto vytvorený športový priestor povzbudzujeme našich žiakov k pravidelným športovým aktivitám a napomáhame ich socializácii.

Žiaci a učitelia zo Spojenej školy na ul. Budovateľská


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!