Svetový deň masmédií vo vranovskej knižnici s I. Ondriovou a M. Frankom

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Svetový deň masmédií a spoločenských komunikačných prostriedkov si pripomíname od roku 1966 a bol ustanovený II. vatikánskym koncilom.  Jeho cieľom je oslava ľudí pracujúcich v redakciách novín a časopisov a ľudí podieľajúcich sa na divadelnej, filmovej, televíznej a rozhlasovej tvorbe, ktorí vo veľkej miere ovplyvňujú myslenie celej spoločnosti. Účelom je tiež upozornenie na neetické zvyšovanie sledovanosti a čítania prostredníctvom klamstiev, vulgárnosti a násilia.

Hornozemplínska knižnica a Prešovský samosprávny kraj pri príležitosti tohto dňa pripravili besedy s autormi, spisovateľmi a publicistami.

Hornozemplínska knižnica a Prešovský samosprávny kraj vás srdečne pozývajú na besedu so spisovateľkou Ivanou Ondriovou, ktorá sa uskutoční 19. mája 2021 o 10.00 hod. vo vranovskej knižnici. Ivana Ondriová študovala masmediálnu komunikáciu v Prešove. Pracovala ako redaktorka, reklamná a obchodná manažérka a asistentka. Pôsobí na oddelení komunikácie a propagácie PSK. Písať začala počas materskej dovolenky.

Srdečne pozývame stredoškolákov na stretnutie s publicistom a novinárom Michalom Frankom, ktoré sa uskutoční v rámci projektu Vranovské knihodni v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou dňa 20. mája 2021 o 8.30 hod. Michal Frank sa narodil, vyštudoval a žije v Prešove. Ako novinár pôsobí od roku 1997. Za svoju žurnalistickú tvorbu získal viacero domácich i zahraničných ocenení.

Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!