Svetový deň bez tabaku: Vranovský RÚVZ bezplatne vyšetrí pľúca a krv

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

FOTO: pixabay.com

Od roku 1987 je 31. máj vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový deň bez tabaku. Cieľom tohtoročnej kampane, do ktorej sa zapája aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, je povzbudiť ľudí k rozhodnutiu prestať fajčiť, ponúknuť im potrebné nástroje pomoci a podporiť ich v kritických momentoch počas abstinencie.

Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku 2022 ponúka v rámci Dňa otvorených dverí vranovský RÚVZ bezplatné vyšetrenie a poradenstvo.

V dňoch 30. a 31. mája (pondelok, utorok) odborní pracovníci Regionálneho úradu so sídlom vo Vranove nad Topľou vyšetria návštevníkom vitálnu kapacitu pľúc spirometrom, smokerlyzérom zistia hladinu CO v krvi a poskytnú poradenstvo pri odvykaní od fajčenia.

Odborní pracovníci RÚVZ budú pre verejnosť k dispozícii v priestoroch úradu na Dr. C. Daxnera 91/4 (oproti detskému domovu) v čase od 10.00 do 16.00 hod.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!