SVET DÁVNYCH VEKOV – moderná expozícia o svete minulosti

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

V hanušovskom múzeu bola v roku 2018 vytvorená a sprístupnená nová archeologická expozícia Svet dávnych vekov, ktorá spĺňa európske kritériá modernej múzejnej prezentácie. Obsahuje mnoho multimediálnych prvkov, vizualizačných doplnkov a samozrejme základné múzejné médium, ktorým sú originálne predmety, archeologické artefakty.

Jej architektúra je atypická – predstavuje ju centrálna sinusoida panelov so zabudovanými vitrínami, dotykovými obrazovkami, stručnými textami v slovenčine a angličtine a obrázkami, ktoré približujú život v jednotlivých obdobiach. Po stranách hlavného výstavného priestoru sú umiestnené kóje s figurínami odetými v replikách odevov v pracovnej, bojovej, oddychovej či sakrálnej scéne. Kóje sú vybavené vierohodnými replikami pracovných predmetov, zbraní, šperkov… Návštevník si tak môže prezrieť originálne artefakty a predstaviť si ich v ich pôvodnej funkcii v čase, kedy boli vyrábané a využívané. Expozícia vznikla vďaka cezhraničnému projektu Interreg V-A PL-SK s názvom „Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát“. Jej autorkou je PhDr. Mária Kotorová Jenčová, PhD., architektkou stavebných úprav suterénu hanušovského Veľkého kaštieľa i samotnej expozície je Ing. arch. Eva Kupčihová a technickú realizáciu zabezpečila fi Traton Ing. Rastislava Rabského. Napriek krátkemu obdobiu svojho fungovania má expozícia už početných očarených a spokojných návštevníkov a všimli si ju aj odborníci: získala ocenenie odbornej poroty ako Top produkt turizmu PSK za rok 2018. Spolu s neďalekým archeoparkom, jedinečným a na Slovensku jediným živým archeologickým múzeom pod holým nebom, poskytuje vynikajúcu možnosť zoznámiť sa s najstaršími dejinami regiónov Vranov, Prešov, Stropkov, sčasti aj Sabinov a Bardejov. Sú v nej, prirodzene, umiestnené aj najzaujímavejšie a najcennejšie archeologické nálezy z Vranovského okresu, ktoré má múzeum vo svojich zbierkach. Radi by sme v niekoľkých ďalších príspevkoch predstavili práve tieto archeologické klenoty z vranovského regiónu v ich historickom kontexte. O mnohých sme už na stránkach týchto novín písali, ale opakovanie je aj v tomto prípade matkou múdrosti, a preto verím, že si naše malé obrázky z minulosti nájdu aj teraz svojich čitateľov a perspektívnych návštevníkov expozície Svet dávnych vekov, kde si opísané klenoty možno pozrieť v origináli.

Ak nevieme, na čo môžeme byť hrdí, ako budeme hrdí na kraj, z ktorého pochádzame a kde žijeme? Historické dedičstvo vranovského regiónu je skutočne veľmi bohaté, vrátane toho najstaršieho, ktoré odkrýva archeológia. Stačí sa s ním len zoznámiť. Expozícia Svet dávnych vekov a jej archeologické klenoty sú na to vynikajúcim prostriedkom.

PhDr. Mária Kotorová Jenčová, PhD.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!