Sudca Špecializovaného trestného súdu zastavil trestné stíhanie J. Ragana

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Samosudca Špecializovaného trestného súdu v Pezinku zastavil 24. novembra 2020 trestné stíhanie Jána Ragana, Miloša Stopku, Vlasty Štefánikovej, Viery Repášovej, Jozefa Los-Chovanca a Martina Moravského za obzvlášť závažný zločin subvenčného podvodu. Informoval o tom primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan na piatkovej tlačovke. Ako doplnila hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu Katarína Kudjaková, tento skutok nie je trestným činom a nie je teda dôvod na postúpenie veci.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta podal obžalobu na Špecializovaný trestný súd pre trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ a subvenčný podvod 5. októbra 2020. Obžaloba bola podaná na šesť osôb – primátora Vranova Jána Ragana, dve zamestnankyne mesta, konateľa Euro Buildingu Miloša Stopku a dvoch ďalších obvinených (stavebný dozor). Dôvodom malo byť uvedenie Ministerstva životného prostredia SR do omylu tým, že mesto Vranov nad Topľou malo deklarovať ukončenie stavebnej časti projektu Intenzifikácia separovaného zberu v zmluvne záväznom termíne. „Všetci zainteresovaní, počnúc robotníkmi, na tomto projekte a končiac manažérmi a konateľmi subdodávateľov jednotne, v počte niekoľkých desiatok, tvrdia, že tieto práce neboli dokončené v podvodne deklarovanom termíne. Tým pádom kategoricky a jednoznačne mesto Vranov nad Topľou nemalo nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku,“ uviedol pre televíziu JOJ Ján Šanta.

Hoci uznesenie Špecializovaného trestného súdu nie je právoplatné, Ján Ragan rozhodnutie sudcu o zastavení trestného stíhania považuje za zadosťučinenie spravodlivosti. Zdôraznil, že projekt bol zrealizovaný podľa zmluvy a keďže všetky stavby slúžia občanom viac ako 9 rokov, nebol, podľa neho, dôvod trestne stíhať zamestnancov mesta, ani nikoho iného. „Jednoznačne sa potvrdilo, že sme pri tomto projekte nepochybili. Je smutné, že sme boli touto vecou traumatizovaní. V tejto chvíli nebudem viniť nikoho, kto sa o to pričinil. Hoci sme boli nespravodlivo týraní tri roky, potvrdilo sa, že sme sa neobohatili a veci slúžia obyvateľom Vranova nad Topľou,“ uviedol primátor Ján Ragan.

Uznesenie vníma aj ako morálnu satisfakciu. Zároveň ho považuje ako významný odkaz a pozitívny signál pre celú samosprávu na Slovensku, pretože, ako zdôraznil, mestá a obce sa nesmú stať rukojemníkom súkromných stavebných firiem, ktoré by si obchodné vzťahy mali vyriešiť medzi sebou bez toho, aby do toho zaťahovali primátorov a starostov, či zamestnancov mestských a obecných úradov. „Je to veľký odkaz pre primátorov a starostov na celom Slovensku, ktorí nemajú byť trestaní za to, ak čerpajú eurofondy a robia dobré veci pre občanov. Pravidlá pre čerpanie sú prísne, až nekorektné a je to veľká nástraha pre to, aby mohli byť zamestnanci samosprávy stíhaní. Z toho dôvodu si každý musí dávať pozor. Ak by sa malo pokračovať v trestnom stíhaní, bol by to veľký precedens pre celú samosprávu,“ zdôraznil J. Ragan.

Hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová informovala, že prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal 27. novembra 2020 voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR.

 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!