Študenti Cirkevnej spojenej školy spoznávali krajinu grófa Drakulu

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Po úspešnom projekte Erasmus +, ktorý sa uskutočnil začiatkom októbra, keď mohla naša škola – Cirkevná spojená škola vo Vranove nad Toľou privítať partnerov z rôznych krajín Európskej únie, sa žiaci našej školy zúčastnili projektu za hranicami Slovenska.

Tím našej školy odchádzal do rumunskej Bukurešti v čisto pánsko-chlapčenskom zložení. Odvahu na cestu do zeme grófa Drakulu našli traja chlapci z tercie (O. Grajcar, T. Turčík a S. Rak) a dvaja siedmaci (F. Majzlík a A. Grajcar). Zodpovednosť za celú výpravu na seba zobrali učitelia J. Tušim a P. Lojan. Aktivita zameraná na vzdelávanie v oblasti ľudských práv (Human Rights Education) sa uskutočnila na pôde nášho projektového partnera – polytechnického inštitútu – situovaného takmer uprostred hlavného mesta. Tu sa v týždni od 24. októbra do 28. októbra stretli okrem slovenskej výpravy ešte ďalšie štyri krajiny, konkrétne: Španielsko, Portugalsko, Chorvátsko a Turecko.

Rumunsko sa ako hostiteľská krajina chopila svojej úlohy zodpovedne. Keďže sa jednalo v prvom rade o vzdelávanie, potrápili nás rumunskí kolegovia plnením rôznych úloh. V prvom rade to boli informácie o ľudských právach vo všeobecnosti doplnené krátkym filmom, ktorý nám predstavil akúsi časovú os vzniku a vývoju ľudských práv vo svete. Aby preverili pozornosť našich študentov ich úlohou bolo zostaviť plagát o tom, čo si z aktivity zapamätali. Po tvorbe samotného plagátu nastala aj verejná prezentácia jednotlivých diel, takže ako veľmi užitočná sa ukázala aj úroveň angličtiny všetkých zúčastnených. Ďalšou úlohou bolo zostavenie Charty ľudských práv z rozstrihaných lístkov do celistvej podoby na základe krátkeho filmu. Súčasťou tejto aktivity bolo aj predstavenie jednotlivých krajín v prezentácii, ktorá mala vyzdvihnúť a ukázať v čom tá ktorá krajina vyniká, t. j. film, architektúra a pod.

Aby sme stále nesedeli iba v triedach naši hostitelia pre nás vymysleli aj aktivity, ktoré mali za úlohu nadviazať a upevniť vzťahy neformálnou cestou. V prvom rade to bol futbalový zápas, ktorý preveril aj fyzickú zdatnosť našich chlapcov a jedno celé dopoludnie sme strávili hľadaním pokladu (Treasure hunt) v uliciach Bukurešti. Nehľadali sme samozrejme drahé kamene ani cenné papiere, ale architektonické skvosty mesta a tiež miesta, ktoré by nemal obísť žiaden turista. Po obede v najznámejšej reštaurácii v meste a tiež si myslím, že aj najkrajšej (aj keď sme inde neboli), sme navštívili aj druhú najväčšiu budovu na svete, ktorou je práve budova rumunského parlamentu, kde sme sa dozvedeli niečo o histórii jej vzniku a iné zaujímavé informácie (vedeli ste, že odolá zemetraseniu o sile 10. stupňa Richterovej stupnice?).

Naši rumunskí priatelia nám chceli tiež dokázať, že aj zvyšok krajiny je hodný návštevy. Mal som dojem, že na celodennom výlete som videl všetky dôležité prírodné a historické krásy Rumunska. Čo by to už bol za výlet, keby sme nenavštívili hrad Bran, do ktorého priestorov britský spisovateľ Stoker umiestnil svetoznámy príbeh grófa Drakulu. Z hlavného mesta sa tam dostanete len cez malebné horské priesmyky Karpát, ktoré sú v Rumunsku len o málo nižšie ako tie na Slovensku, ale zato zaberajú väčšiu plochu. Po návšteve hradu a zakúpení magnetiek, ktoré už určite zdobia dvierka našich chladničiek, sme obedovali v horskom penzióne, ktorý sa nachádzal v nadmorskej výške viac ako 1000 metrov, ktoré som nazval Starý Smokovec, v skutočnosti to však bolo mesto Predeal.  Až neskôr som sa dozvedel, že je to naozaj rumunské lyžiarske stredisko. Cestou späť sme (bohužiaľ iba zvonku) obdivovali krásu zámku Peles.

Počas týždňa v Rumunsku sme videli všetko, o čom som tušil, že v Rumunsku uvidíme: hlavné mesto kde sa snúbia múry starých pravoslávnych chrámov s modernou architektúrou, krásy prírody v podobe Karpát, históriou dýchajúce múry starých hradov, ale aj modernú krajinu, ktorá má svoje miesto v Európskej únii.

Celé podujatie bolo finančne podporené grantom z programu Erasmus + (číslo zmluvy 2020-1-SK01-KA229-078211), vďaka čomu si naši študenti môžu osvojiť vedomosti a skúsenosti, ktoré by ináč len ťažko získali.

-Peter Lojan-

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!