Stropkov má najkrajší mestský kalendár na Slovensku!

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Mesto Stropkov vydalo od roku 2016 šesť oficiálnych kalendárov. S aktuálnym kalendárom na rok 2021, ktorý je poctou „Veľkým osobnostiam malého mesta“, získalo ďalší prestížny úspech.

Mesto Stropkov uspelo v tohtoročnej súťaži Najkrajší kalendár Slovenska za rok 2021 organizovanej Klubom fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov a Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici.

V kategórii Nástenných viaclistových kalendárov miest získalo prvenstvo s tohtoročným kalendárom nesúcim podtitul Veľké osobnosti malého mesta. Radnica sa pri jeho tvorbe rozhodla vzdať úctu a verejnosti viac priblížiť osobnosti, ktoré sa významným spôsobom zapísali do histórie mesta.

Medzi takého výrazné postavy zaradili napríklad stropkovského šľachtica zo 17. storočia Žigmunda Pethö, slovensko-amerického bankára Michala Bosáka, akademického maliara Františka Veselého, ale aj Pavla Országha Hviezdoslava, richtára Jozefa Žanonyho, spisovateľa Alojza Čobeja či následníka rakúsko-uhorského trónu Františka Ferdinanda d`Este. „Bohužiaľ, mnoho z tých, ktorí sa významne zapísali do dejín nášho mesta sa stalo obeťami totalitných režimov, či už nacistického alebo komunistického. Spomeniem kňaza Štefana Vargu, redemptoristu blahoslaveného Metoda Dominika Trčku, veliteľa SNP na Hornej Nitre, pre mnohých málo známeho stropkovského rodáka Adolfa Weinholda alebo zakladateľa stropkovského futbalu Lukáša Vereša, ktorý bol na sklonku II. svetovej vojny príslušníkmi sovietskej NKVD odvlečený do gulagu. Počas normalizácie si svoje vytrpel aj pedagóg Emil Burák. Aj tieto osobnosti a ich životné príbehy sme sa snažili pripomenúť v aktuálnom kalendári,“ priblížil primátor Stropkova Ondrej Brendza pri príležitosti jeho vydania.

Oficiálne kalendáre mesta Stropkov už tradične bodujú v hodnotení odborných porôt, ktoré oceňujú ideu, posolstvo, aj profesionálne spracovanie. „Mesto Stropkov vydáva oficiálny kalendár od roku 2016 a ten aktuálny je šiestym v poradí. V roku 2019 sme získali v tejto súťaži tretie miesto, lanskému kalendáru bolo udelené Čestné uznanie,“ doplnil hovorca mesta Stropkov Peter Novák.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!