Štefan Drozd vydal knihu „Naprieč časom v živote Jozefa Martičeka“

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Existuje nemálo dostupných prameňov o príčinách tak významného osudového kroku v živote Slovenského národa a národností žijúcich na Slovensku akým bolo Slovenské národné povstanie.

Vtedy pred 75. rokmi sa Slovensko ocitlo pred historickou voľbou a malo na výber z dvoch možností – sklopiť zrak, ohnúť chrbát a zdvihnúť pravú ruku do výšky svojich očí, alebo uchopiť zbraň, postaviť sa na vzdor voči tyranii, za svoju slobodu a budúcnosť. Dnes je jednoduché skonštatovať, že si naši predkovia zvolili správnu cestu.

Svojim významom a nesmiernou historickou hodnotou sa SNP a antifašistický odboj v ňom zaradili do dlhej reťaze európskych moderných dejín vďaka fenoménu obrovskej zodpovednosti a zásluh tých, ktorí bojovali na frontoch 2. svetovej vojny, ale aj hlboko v zázemí pomáhali v občianskom odboji a hnutí a prispeli tak k porážke nemeckého fašizmu v 2.svetovej vojne.

Východné Slovensko vtedy bolo baštou partizánskeho hnutia na celom Slovensku, vytvárali sa tu od zlomu vo vojne na východnom fronte v prospech Červenej armády už od jari 1943 roku mnohé partizánske skupiny a oddiely pozostávajúce najmä z radov vojakov a dôstojníkov Červenej armády – utečencov z koncentračných táborov, vojenských transportov a zajatcov. Svojim významom najväčšou a najorganizovanejšou skupinou, pritom najaktívnejšou bola partizánska brigáda Čapajev, neskôr zväzok, ktorá vznikla nad obcou Matiaška, pôsobila v Slanskych vrchoch pod Oblíkom a na jeseň v roku 1944 pred  prechodom k frontu na vrchu Lipovica nad Ruskou Porubou a Závadou.

Na ich počesť sa v tejto časti humenského okresu konali už dva ročníky pochodu Po stopách národných hrdinov, medzi ktorých partizáni – Čapajevovci nepochybne patria. Teraz, najnovšie túto slávnu epopeju v našich dejinách približuje i kniha pod názvom „Naprieč časom v živote Jozefa Martičeka“, od rusínskeho aktivistu, rodáka z Ruskej Poruby a otca myšlienky organizovať tam pamätné podujatia, bývalého redaktora Vranovských novín Štefana Drozda.

Kniha bola pokrstená a odprezentovaná v piatok 13. augusta 2021 v penzióne Família v Čemernom a vypovedá o priamom účastníkovi partizánskych bojov pod Oblíkom a na Lipovici Jozefovi Martičekovi. Bola vydaná zásluhou a s podporou jeho syna, vranovského podnikateľa Jozefa Martičeka ml., ktorý so svojim otcom, ešte za jeho života udržiaval aktívne styky a kontakty s takými osobnosťami partizánskeho a odbojového hnutia u nás na východe, ako bol Ján Jurkanin, Štefan Bugár, Jozef Herko, legendárny veliteľ Čapajevovcov Ivan Baľuta (Jagupov), ale aj vdova po náčelníkovi štábu zväzku Čapajev Ľudovítovi Kukorellim, Anna Kostková – Kukorelliová, ktorú pravidelne navštevovali v Bratislave.

Jozef Martiček sa v 80.rokoch minulého storočia vrátil do oblasti Ruskej Poruby a Závady ako predseda miestneho Jednotného roľníckeho družstva, a preto v knihe nechýbajú emocionálne príbehy a obrazy osudov niektorých ďalších postáv jednoduchých ľudí, ktorých partizán Martiček uchovával v pamäti a s ktorými sa na družstve stretával.

V každom prípade je táto kniha obohatením čitateľského priestoru, zvlášť v tomto období, keď sme svedkami hustnúcej atmosféry masmediálnej diktatúry, snahy o nahrádzanie našich tradičných spoločenských i kultúrnych hodnôt a zvykov, pre nás Slovanov cudzími a neprijateľnými liberálno-globalistickými riešeniami. Veľmi nebezpečnou je zhubnosť nátlaku na verejnú mienku a cielené deformovanie historického a hodnotového povedomia občana.

-ik-

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!