Stav rozvodov tepla na JUH-u a Lúčnej si vyžiadal nevyhnutnú opravu

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Spoločnosť CEMED, s.r.o. oznámila rekonštrukciu teplovodných rozvodov na vranovských sídliskách JUH a Lúčna pri kotolniach K2, resp. K3. Dôvodom je ich stav, ktorý nevylučoval riziko havárií počas vykurovacej sezóny, čo by znamenalo prerušenie dodávky TÚV a najmä tepla.

V súvislosti s tepelným hospodárstvom vyčlenilo mesto Vranov nad Topľou v tomto roku v rámci platnej nájomnej zmluvy z vlastných prostriedkov viac ako 300 tis. eur na väčšie opravy, ktorých cieľom bolo a je zabezpečiť aktuálnu vykurovaciu sezónu, plus ochrániť majetok, pretože napr. viaceré kotolne boli v zlom stave. Doplníme, že zo spomínanej sumy si výmena poškodených teplovodných potrubí vyžiadala 177 tis. eur. „Rekonštrukcia teplovodných potrubí sa nám posunula do jesenného obdobia kvôli verejnému obstarávaniu, pretože problémy s ním spojené takto často posúvajú termíny, ale celá akcia je zabezpečená, aby občania, možno len okrem krátkych výpadkov dodávky tepla, žiadne iné dôsledky nepocítili. Verím, že dodávateľská firma zrealizuje práce tak, aby nebol žiadny problém,“ uviedol Ján Ragan.

Stav teplovodných rozvodov v meste Vranov nad Topľou si vyžiadal rekonštrukciu na viacerých miestach. Ako vysvetlil konateľ spoločnosti CEMED, s.r.o. Jozef Mihalčin, po skončení uplynulej vykurovacej sezóny vykonali sériu meraní, ktorými identifikovali najkritickejšie úseky. V priebehu roka opravili časť rozvodov na Okulke a v centre mesta. V poradí ďalšie prišli na rad teplovodné rozvody na sídliskách JUH a Lúčna pri kotolniach K2, resp. K3. S prácami začala dodávateľská firma v týchto dňoch už počas prebiehajúcej vykurovacej sezóny. Okrem spomínaného verejného obstarávania vstúpil do hry aj faktor termínu dodania materiálu. „Rúry, ktoré potrebujeme, sú predizolované a vyrábajú sa na mieru. Ich výroba trvá 20 až 25 pracovných dní, čo tiež celú realizačnú úlohu zdržalo. Našťastie, na základe dobrých obchodných vzťahov nám ich dodali o čosi skôr,“ doplnil Jozef Mihalčin.

Konateľ spoločnosti CEMED, s.r.o. prisľúbil, že sa práce pokúsia zrealizovať v maximálne krátkom čase, aby obyvatelia obytných domov na JUH-u a Lúčnej netrpeli diskomfortom. Problémom počas prác by nemalo byť ani nepriaznivé počasie. „Zakúpili sme stany, aby boli pracovníci v kanáloch prestrešení… Vyhrnuli sme rukávy, zapojili všetky prostriedky, preto by som chcel touto cestou požiadať všetkých, ktorých sa to týka, aby nám odpustili, ak by sa práce oproti pôvodnému plánovanému termínu ich ukončenia predlžili o pár dní,“ dodal J. Mihalčin s tým, že na Lúčnej sa predpokladá ukončenie prác do siedmich dní a na JUH-u v priabehu ďalších piatich dní.

Objektívnou súčasťou témy súvisiacou s tepelným hospodárstvom je cena tepla. Domácnosti v predchádzajúcich dňoch spozorneli pri informácii o zvyšovaní cien plynu a elektrickej energie. „Keďže ceny plynu a elektrickej energie máme zazmluvnené podľa cien pred ich zvýšením do konca júna budúceho roka, Vranova nad Topľou sa zdražovanie tepla v tejto súvislosti zatiaľ netýka,“ reagoval J. Mihalčin.

Zmluva medzi mestom Vranov nad Topľou a CEMED-om s.r.o. končí budúci rok. Aj tohtoročný zoznam prác, vrátane rekonštrukcie štyroch kotolní, opravy komínov, striech, kotla na biomasy, revízie elektroinštalácie, či generálky, revízie a ciachovania meračov tepla, ukazuje, že ďalšie investície budú nevyhnutné. „Nie som z tých, kto bude hovoriť, že potrebujeme investora, ktorý vrazí do tepelného hospodárstva vo Vranove nad Topľou milióny eur. Stačí robiť pravidelné opravy a údržbu z peňazí, ktoré nakumuluje tepelné hospodárstvo v rámci nájmu alebo ceny tepla, maximálne by sme ešte mohli potrebovať úver vo výške 300 000 eur. Ešte nie budúci rok, ale v roku 2023 by sme mohli povedať, že vonkajšie teplovody máme vyriešené tak, že môžeme byť spokojní,“ uviedol J. Mihalčin.

Primátor Ján Ragan vidí budúcnosť tepelného hospodárstva vo Vranove nad Topľou v troch alternatívach – vypísanie obchodnej súťaže s dlhodobým prenájmom, zriadenie vlastnej firmy alebo fungovanie v spoločnej firme, ako je tomu napr. v súčasnosti, keďže mesto má v CEMED-e s.r.o 30%-tný podiel. „Veľa záleží od toho, aká bude možnosť získať peniaze z eurofondov a plánu obnovy. Ak by sme získali dotačné zdroje, znamenalo by to, že tieto náklady by sa do ceny tepla nepremietli a občania by ho mali lacnejšie, preto je našou prioritou hľadať takúto alternatívu. Pokiaľ sa to nepodarí, pôjdeme pravdepodobne cestou prenájmu, kde bude investovať súkromná firma. V tomto prípade je tu však hrozba, že sa cena tepla bude veľmi zvyšovať,“ rozmenil na drobné víziu J. Ragan.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!