Štátnym lesom komplikuje situáciu COVID-19, aj africký mor ošípaných

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Štátny podnik LESY SR sa musí tak, ako mnohé iné podniky, v ostatných mesiacoch vysporiadať s pandémiou ochorenia COVID 19. Kým koncom roka 2020 bolo pozitívne testovaných 290 zamestnancov, aktuálne štátny podnik eviduje 471 nakazených, z toho je 402 vyliečených.

„Situácia v súvislosti s ochorením COVID- 19 v štátnom podniku LESY SR sa aktuálne mierne zlepšuje, v januári bolo nakazených 121 ľudí, vo februári ide zatiaľ o 60 ľudí,“ podotkol špecialista krízového riadenia Marián Jagerčík.

Nepriaznivá situácia ovplyvnila aj jednotlivé odštepné závody. Najvyššie čísla v súvislosti s ochorením COVID-19 evidujú OZ Prievidza, Námestovo, Beňuš, Vranov nad Topľou, Prešov, Liptovský Hrádok a OZLT (odštepný závod lesnej techniky).

„Najzložitejšia situácia je na expedičných skladoch, ktoré sú z pohľadu COVID-u najviac zraniteľné, keďže tam denno-denne prebieha príjem a výdaj drevnej hmoty,“ zdôrazňuje Matej Vigoda, poverený riaditeľ OZ Beňuš.

Výpadok zamestnancov zaznamenali na ES (expedičnom sklade) Žarnovica či ES Lučenec, v rámci OZ Kriváň  museli zastaviť odvoz dreva. Fungovať začali dnes nástupom zamestnancov do práce. Zvýšená chorobnosť externých dodávateľov prác spôsobuje výpadky v ťažbe dreva. To má za následok nedostatok dreva na mieste realizácie jeho predaja. Najvýraznejšie sa to prejavilo na OZ Liptovský Hrádok, kde fungujú v obmedzenom režime.

„Opatrenia vplyvom pandémie negatívne ovplyvnili aj tržby plynúce z poplatkového lovu. Nemohli sme realizovať niektoré individuálne, ale aj kolektívne poľovačky, hlavne pre zahraničných klientov,“ pripomenul poverený riaditeľ OZ Prešov Martin Vanous. Podľa neho opatrenia komplikovali aj situáciu s africkým morom ošípaných, kedy nemohli využiť plný potenciál poľovníkov na preventívne znižovanie stavov diviačej zveri.

V rámci celého štátneho podniku LESY SR tiež platí, že pokiaľ nie je prítomnosť zamestnanca na pracovisku nevyhnutná, pracuje z domu. Ide o približne 700 ľudí.

Štátny podnik má cca 1270 tzv. krízových zamestnancov, to znamená takých, ktorí musia pracovať, aby sa nezastavila výroba. Tí budú prioritne zaradení do očkovacieho plánu. Najväčší lesný podnik na Slovensku, štátny podnik LESY SR, zamestnáva približne 3500 ľudí.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!