Spropagujte svoje folklórne umelecké teleso, koncert, výstavu, jarmok

redakcia@vranovske.sk
Autor

V rámci projektu Spája nás tanec, vznikol nový elektronický produkt – webová stránka s názvom www.kulturakarpaty.eu. Slúži ako internetový katalóg, ktorého obsahom je doteraz chýbajúca databáza folklórnych umeleckých telies pôsobiacich na poľsko – slovenskom pohraničí.

Stránka si kladie za cieľ zlepšiť integráciu obyvateľstva na oboch stranách Karpát, konkrétne Prešovského kraja a Podkarpatského vojvodstva. Poľsko-slovenské pohraničie je oblasťou kultúrne, historicky aj prírodne veľmi bohatou. Elektronický katalóg poľských a slovenských ľudových umeleckých telies sa tak stáva nástrojom pre podporu a propagáciu spoločného kultúrneho dedičstva prístupného cez internet. Tento trvalý efekt projektu má možnosť bezplatne využívať široká verejnosť po oboch stranách hranice.

Ak organizujete zaujímavú kultúrno-spoločenskú udalosť, jarmok, kultúrne podujatie, koncert, výstavu, športové podujatie,… a chcete ju spropagovať medzi obyvateľmi poľsko-slovenského pohraničia, napíšte nám, zašlite plagát, fotografie alebo textový dokument, ktorý na stránkach radi uverejníme. Ste ľudový umelec, remeselník alebo folklórna skupina, súbor či sólista a chcete aby o Vás vedeli aj obyvatelia Slovenska a Poľska, napíšte nám o svojej činnosti. Spolu s Vašimi kontaktnými údajmi tieto informácie radi uverejníme. Navštívte stránku www.kulturakarpaty.eu, propagujte ju medzi svojimi známymi. Informácie budeme s vašou pomocou priebežne aktualizovať a dopĺňať. Svoje príspevky nám zasielajte na adresu: programove@kulturavranov.sk alebo sa informujte na t.č. 0907 951 110.

Projekt bol realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!