Športové hry seniorov z vranovského okresu sa konali jubilejný 10-krát

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Túto sobotu sa v areáli penziónu Kondor v Zámutove konal už jubilejný 10. ročník  športových hier seniorov JDS.

Športové hry otvorila a všetkých srdečne privítala a pozdravila  Mária Spišáková. Srdečne privítala hostí – krajskú predsedníčku JDS Mgr. Annu Petričovú, starostku obce Hlinné Milenu Naštovú Hladovú, starostu obce Sedliská Mgr. Mateja Sabola, poslanca PhDr. Jozefa Barana, redaktorku rádia Regina Líviu Godovú a pracovníčku Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove n. T. Annu Delyovú.

Minútou ticha sme si pripomenuli a uctili našu zosnulú predsedníčku OO JDS Ing. Katarínu Sabolčákovú a bývalého predsedu PaedDr. Jána Popaďáka.

Sľub športovcov prečítala Monika Širáková a sľub rozhodcov Ján Šimko. O jednotlivých disciplínach informoval hlavný rozhodca Dušan Berta a športové hry mohli byť otvorené. Súťažilo sa v 4 disciplínach.

Súťažiacich povzbudzovali svojim spevom aj ženy z FSk Soľanske nevesty a FSk Bančan.

25o družstiev, ktorých tvorilo 5 členov (2 ženy, 2 muži a kapitán), súťažilo v týchto disciplínach:

Severská chôdza – ženy:

 1. miesto: Dzurišová Helena (Čaklov)
 2. miesto: Jarmila Slivková (N. Hrabovec)
 3. miesto: Emília Mihalčinová (Čaklov)

                               – muži:

 1. miesto: Ján Gdovec (Vranov-Čemerné)
 2. miesto: Jozef Puškar (Holčíkovce)
 3. miesto: Milan Polák (Sačurov)

Kop do brány – ženy:

 1. miesto: Eva Mihalčinová (Komárany)
 2. miesto: Mária Godová (Seč. Polianka)
 3. miesto: Darina Pačutová (Cabov)

                         – muži:

 1. miesto: Tibor Malý (N. Hrušov)
 2. miesto: Vlado Bezeg (Čaklov)
 3. miesto: Milan Polák (Sačurov)

Ruské kolky – ženy:

 1. miesto: Mária Godová (Seč. Polianka)
 2. miesto: Božena Jakubčinová (Komárany)
 3. miesto: Anna Bertová (Soľ)

                       – muži:

 1. miesto: Ján Dargaj (Banské)
 2. miesto: Miroslav Nemčík (Cabov)
 3. miesto: Miroslav Záhradník (Malá Domaša)

Hod granátom – ženy:

 1. miesto: Oľga Imrichová (Soľ)
 2. miesto: Kristína Konturová (Sedliská)
 3. miesto: Darina Pačutová (Cabov)

                          – muži:

 1. miesto: Ľubomír Tomáš (Hencovce)
 2. miesto: Jozef Lukáč (Poša)
 3. miesto: František Sabol (Cabov)

Družstvá:

 1. miesto: Komárany (putovný pohár)
 2. miesto: Cabov
 3. miesto: Sačurov

Športové hry seniorov nie sú len o pretekaní a výsledkoch, ale v tomto veku už aj o stretávaní vzácnych priateľov.

V závere sa patrí poďakovať všetkým, ktorí sa na úspešnom priebehu športových hier podieľali: celému výboru OO JDS vo Vranove nad Topľou (Márii Spišákovej, Márii Fečkovičovej, Angele Zubkovej, Elene Kopsovej a Dušanovi Bertovi), starostovi obce Zámutov Stanislavovi Dudovi, konateľke  penziónu Kondor Božene Vavrovej, jej spolupracovníkom a domácim členom zo ZO JDS v Zámutove.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!