Športová hala v areáli ZŠ JUH má zelenú, zastupiteľstvo navýšilo úver

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Výstavba športovej haly v areáli Základnej školy JUH musí byť ukončená do konca tohto roka. V reakcii na tento deadline schválili poslanci Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou na štvrtkovom zasadnutí navýšenie úveru o ďalších 240 tis. eur. Spolu mesto z vlastných prostriedkov preinvestuje 590 tis. eur. Pripomenieme, že na výstavbu získala samospráva na základe uznesenia vlády SR účelovú dotáciu vo výške 1,75 mil. eur. Predpokladaná doba výstavby je 8 mesiacov.

Sága okolo novej športovej haly vo Vranove nad Topľou sa blíži do finále. Pôvodne sa totiž uvažovalo s jej situovaním na Kalinčiakovej ul., neskôr na Ul. B. Nemcovej, ale táto vízia športového komplexu bola (bez ďalších externých zdrojov) nad finančné možnosti mesta. Keď sa ako nepriechodná ukázala idea so zmenou účelu dotácie na výstavbu krytej plavárne, padlo rozhodnutie postaviť halu v areáli ZŠ JUH. Dôvodom je fakt, že v blízkosti sa nachádzajú ďalšie základné školy, ktorých žiaci ju budú využívať na tréningový proces a majstrovské zápasy oddielov MŠK. „Chápem občanov, že by ich táto hala mohla vyrušovať, ale už teraz tam máme nafukovaciu halu a nepôsobí rušivo. Spoločenských podujatí bude málo, resp. sa budú konať cez víkend, no ak by mali obyvateľov vyrušovať, nebudeme ich organizovať alebo ich obmedzíme na minimum,“  zdôraznil J. Ragan.

Vychádzajúc zo schválenej štúdie bola predpokladaná cena za výstavbu vypočítaná na 2,7 mil. eur. Ako vysvetlil primátor Ján Ragan, pre mesto bola táto suma privysoká, preto požiadali projektantov o jej prehodnotenie a zníženie. Radnica vyhlásila verejné obstarávanie na 2,1 mil. eur s DPH. Nakoniec sa podarilo vysúťažiť sumu 2,34 mil. eur. „Riešenie mohlo byť aj lacnejšie, ale ide o to, či chceme iba prekrytú palubovku alebo chceme halu s adekvátnym zázemím. My sme sa, aj so súhlasom zastupiteľstva, rozhodli pre druhú alternatívu. Zároveň sme, rovnako ako projektanti, predpokladali, že sa budú dať využiť inžinierske siete a napojenia k už existujúcej pretlakovej hale. Zistilo sa však, že veľa vecí bude treba robiť nanovo a aj zakladanie stavby kvôli podložiu bude náročnejšie,“ uviedol Ján Ragan.

S prekrytím umelej trávy na ZŠ Lúčna sa tento rok nezačne

Mesto Vranov nad Topľou získalo na výstavbu športovísk v meste v minulom období 2,75 mil. eur1,75. mil. na športovú halu a 1 mil. na prekrytie umelej trávy v areáli ZŠ Lúčna. Kým pôvodne mali byť obidva projekty ukončené do konca tohto roka, v prípade Lúčnej požiadala radnica o predlženie termínu ukončenia výstavby do roku 2023. Z Ministerstva financií SR zatiaľ odpoveď nedostala. „V prípade ZŠ Lúčna sa stavba reálne do konca roka zrealizovať nestihne. Zatiaľ sme ani nevypísali obstarávanie. K 1 mil. potrebujeme ešte dofinancovať približne 600 tis. eur, ktoré sa budeme snažiť získať aj z iných zdrojov,“ uviedol J. Ragan.

Podobný scenár bol v hre aj v prípade športovej haly v areáli ZŠ JUH. Poslanci mohli neschváliť navýšenie úveru a v tom prípade by sa projekt musel prerobiť, čo predstavovalo riziko, že sa výstavba nestihne ukončiť do konca roka alebo požiadať o predĺženie termínu ukončenia výstavby. Napriek tomu, že v diskusii zazneli viaceré názory, navýšenie úveru pre športovú hala dostalo zelenú jednohlasne.

Dispozične je objekt rozdelený na dve samostatné časti – športovú halu a jednopodlažné zázemie. Hracia plocha bude spĺňať kritéria na hádzanú, ktorá sa zo všetkých interiérových kolektívnych loptových športov hrá na najväčšom ihrisku. V zázemí haly budú umiestnené samostatné šatne pre jednotlivé družstvá, miestnosť pre rozhodcov, kancelárie a miestnosť pre lekára. Vo vstupných priestoroch je naprojektovaná kaviareň, hygienické zariadenie, sklad náradia a technické zázemie. Kapacita hľadiska je 300 miest na sedenie. Otázkou zatiaľ ostávajú parkovacie plochy. Touto témou sa výbor MČ JUH zaoberal ešte v septembri minulého roka a na návrh vedúcej oddelenia výstavby MsÚ Vlasty Štefánikovej súhlasil s umiestnením parkoviska k ŠH pri kotolni smerom na výpadovku.  „Parkovanie budeme riešiť v súčinnosti s výborom mestskej časti JUH s tým, že v hre je viacero alternatív. Najoptimálnejšie by bolo vytvoriť parkovacie miesta pre potreby haly, ale aj občanov, ktorí bývajú v jej blízkosti. Hala bude využívaná predovšetkým v priebehu dňa a občania potrebujú parkovať večer, keď sú doma,“ reagoval J. Ragan, ktorý prisľúbil, že ak by náklady na výstavbu parkovacích plôch nevykryla vysúťažená suma, mesto bude investovať z vlastných prostriedkov.


Jednou z alternatív, kde by sa mohlo vybudovať nové parkovisko, je priestor, ktorý v súčasnosti využíva mládež ako skate park.

Poslanec Ján Lapčák v rozprave k tomuto bodu uviedol, že skateové ihrisko pri ZŠ JUH bude premiestnené a na tomto mieste vzniknú práve parkovacie miesta. „Je to jedna z alternatív. Skate park dosť vyrušuje občanov, preto sme podali na Prešovský samosprávny kraj žiadosť o finančné prostriedky na jeho rekonštrukciu. Uvidíme, či ho zrekonštruujeme na tomto mieste alebo ak výbor MČ JUH vyberie iné miesto, premiestnili by sme ho. V tom prípade by sme tento priestor využili na parkovanie,“ doplnil J. Ragan. O osude skateového ihriska už výbor MČ JUH rokoval a odporučil mestskému zastupiteľstvu zaoberať sa jeho premiestnením, resp. vybudovaním nového skate parku z nehlučných materiálov a oplotením pri ZŠ JUH.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!