Spomienka na PaedDr. Jána Popaďáka

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Vo veku nedožitých 84 rokov nás 15. februára 2021 opustil PaedDr. Ján Popaďák.

V našich spomienkach ostane navždy zapísaný ako citlivý, čestný, pracovitý a ústretový človek.

Inšpiratívnym príbehom je jeho aktívny spoločenský život. Desať rokov bol predsedom Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska vo Vranove nad Topľou, taktiež pôsobil ako člen celoslovenskej rady JDS, člen predsedníctva KO JDS Prešov a člen krajskej rady Prešov.

Rodina, priatelia a kolegovia sa s ním na jeho poslednej ceste rozlúčili v stredu – 17. februára 2021.

Česť jeho pamiatke!

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!