Spomienka na Jozefa Sidona

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Čas ubieha a nevráti, čo vzal.
Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú.

Dňa 24.apríla 2021 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil náš otec Jozef Sidon.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Dcéry Viera, Alena a Anička s rodinami.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!