Spomienka na Bartolomeja Imricha

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Dňa 3. septembra 2021 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a dedko Bartolomej Imrich.

S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!