Spoločnosť BETPRES, s.r.o. bola nominovaná na cenu Stavba roka 2020-2021

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Spoločnosť BETPRES, s.r.o. je nominovaná na ocenenie Stavba roka 2020-2021 – cena verejnosti. Pripomenieme, že firma so sídlom vo Vranove nad Topľou získala v rámci 23. ročníka súťaže Stavba roka cenu vydavateľstva EUROSTAV za architektúru 2017. Oceneným bol vtedy komplex Obytného súboru Park Anička v Košiciach.

Nominovaný objekt Mlynská Nova je administratívna budova Východoslovenskej energetiky Holding a.s., ktorá sa nachádza v ochrannom pásme mestskej pamiatkovej rezervácie v mestskej časti Košice-Staré mesto.

Návrh objektu dostavby rešpektuje požiadavku investora na optimálnu zastavanosť parcely pri zohľadnení podmienok stanovených vo východiskových podkladoch. Situovanie vychádza z charakteru pozemku a z optimálneho riešenia zástavby pozemku s ohľadom na denné osvetlenie a z požiadavky na prepojenie navrhovanej stavby s jestvujúcimi objektami v areáli investora. „Urbanistická koncepcia vychádza z analýzy širších hmotovo-priestorových a funkčno-prevádzkových vzťahov. Architektonické riešenie vychádza z rešpektovania okolitej zástavby, jej výškového zónovania a usporiadania s maximálnym využitím pozemku.“

Budova je vyvážená po funkčnej aj estetickej stránke. Industriálny dizajn zmäkčuje tehla a prírodné drevo. Vonkajšie terasy so zeleňou sa nachádzajú na každom poschodí. Komfort získava tiež vďaka vykurovaniu a chladeniu aktívnym betónovým jadrom. Strecha spĺňa požiadavky ekodizajnu.

Spoločnosť BETPRES s.r.o. informovala o nominácii na sociálnych sieťach. „Sme veľmi radi, že stavba, ktorú sme realizovali ako generálny zhotoviteľ, je nominovaná na toto ocenenie. Priatelia, ak sa vám táto stavba páči, budeme radi, ak jej dáte svoj hlas,“ citujeme z FB stránky BETPRES – stavebná spoločnosť.

Hlasovať za spoločnosť BETRPES, s.r.o. môžete na stavbaroka.zoznam.sk.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!