Spojená škola v Čaklove: Minister J. Mičovský v nej vidí potenciál

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Víziou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského je zatraktívniť agrosektor medzi mladými ľuďmi. O tomto cieli diskutoval počas návštevy Spojenej školy v Čaklove s europoslancom a európskym splnomocnencom pre učňovské školstvo Petrom Pollákom, podpredsedom Prešovského samosprávneho kraja Jozefom Lukáčom, vedúcim odboru školstva PSK Jánom Furmanom, riaditeľom školy Stanislavom Kráľom a poslancom PSK Petrom Kocákom.

O pracovnom stretnutí na pôde Spojenej školy v Čaklove informovalo na svojej webovej stránke Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Nosnou témou diskusie boli možnosti reštartu poľnohospodárskych študijných odborov a hľadania riešení aj za pomoci dotácií z Európskej únie. Jednou zo strategických otázok bolo, ako zvýšiť u mladých ľudí záujem o poľnohospodárske študijné odbory a prácu v tomto rozmanitom sektore. „Približne 40 percent pracovníkov v poľnohospodárstve je vo veku 50 rokov a viac, čo vytvára čoraz častejšie dohady o tom, či ich bude mať kto v budúcnosti nahradiť a pokračovať v práci. Záujem študovať poľnohospodárstvo a príslušné vedné odbory za posledné roky u mladých ľudí nie je priaznivý, čo v minulosti neraz spôsobilo zrušenie alebo zlúčenie takýchto škôl,“ citujeme z tlačovej správy ministerstva.

Spojená škola Čaklov má k dispozícii areál, v rámci ktorého sa nachádzajú pestovateľské objekty, skleníky, pomologický sad, zeleninová záhrada a botanický systém, ktorý sa v súčasnosti žiaľ takmer nevyužíva. Študenti sa priamo na mieste môžu učiť sadiť, pestovať a obhospodarovať základné poľnohospodárske plodiny a zároveň tak získavať cenné skúsenosti do ďalšej praxe nielen v agrosektore, ale aj súvisiacich odvetviach. „Počas stretnutia vznikla okrem iných aj myšlienka na vytvorenie obecných sociálnych podnikov v tejto lokalite a prepojenia štúdia s miestnymi marginalizovanými skupinami. Dohodli sme sa, že v týchto víziách a hľadaniach možností ako pomôcť škole, budeme pokračovať na ďalších stretnutiach,“ doplnil minister Ján Mičovský.

Zastupiteľstvo PSK sa naposledy témou Spojenej školy v Čaklove zaoberalo v septembri 2020. Vedúci odboru školstva PSK Ján Furman vtedy v rámci optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti župy predstavil ideu jej spojenia so Strednou odbornou školou A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou. Fúzia nakoniec medzi poslancami neprešla. Naopak debata sa točila, okrem iného, okolo toho, že nefunkčné skleníky, ktoré kraj odkúpil od Slovenského pozemkového fondu, by mohli byť odstránené a pozemky využité pre potreby Regionálneho centra vzdelávania. To funguje vďaka akčnému plánu, prostredníctvom ktorého získala škola od štátu 70 000 Eur. „Spojená škola v Čaklove mala v minulosti vysoký kredit. Dnes je však v situácii, kedy potrebuje reštart. Ak by sa podarilo získať a investovať do jej modernizácie prostriedky z Európskej únie, určite by to otvorilo nové možnosti. Vítam teda každú diskusiu, ktorá si kladie za cieľ vychovávať mladú generáciu, ktorá sa vďaka dosiahnutému vzdelaniu dokáže presadiť na trhu práce. Profesií, kde by sa mohli absolventi uplatniť, je viac, preto musíme hľadať a nájsť riešenie, ako nastaviť systém, vrátane prostredia, podmienok a študijných odborov motivačne,“ uviedol poslanec PSK Peter Kocák.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!