Spojená škola internátna na potulkách s Jankom Hraškom

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

V období od 1. 2. 2021 do 30. 10. 2021 sa žiaci Spojenej školy internátnej, M. R. Štefánika 140, vo Vranove nad Topľou vzdelávali netradične – zážitkovo v projekte Putovanie s Jankom Hraškom (štruktúrovaná dramatická hra), ktorý bol realizovaný vďaka podpore Karpatskej nadácie.

Naším hlavným cieľom bolo zatraktívniť vyučovanie žiakov SŠI cez implementáciu štruktúrovanej dramatickej hry do výchovno-vzdelávacieho procesu. Účelom bolo taktiež prostredníctvom integrácie rôznorodých učebných obsahov sprístupniť pre žiaka oveľa atraktívnejší spôsob výučby než je preňho bežný a napĺňať tým zmysluplné a pre reálny život potrebné edukačné ciele.

Projekt bol realizovaný v Spojenej škole internátnej vo Vranove nad Topľou, ale za novými informáciami, zážitkami i skúsenosťami sme putovali aj za hranice našej školy a mesta.

V jednotlivých aktivitách, z ktorých spomenieme napríklad: Kde bolo, tam bolo…, Rozprávka verzus realita – Ako prišiel Janko na svet… či Janko ide na pole, sme sa cez osobný zážitok v súlade s obsahom vzdelávania, dotkli cez praktické zručnosti týchto tém – kamarátstvo, spolupráca, zodpovednosť, história či umenie. Štruktúrovaná dramatická hra nám pomohla v tom, že žiaci boli schopní učiniť transfer takto získaných skúseností do reálneho života. Do projektu boli zapojení aj žiaci praktickej školy a odborného učilišťa, ktorí svojim mladším spolužiakom pomáhali v prácach na školskom políčku, pri varení alebo šití či príprave darčekov pre starších spoluobčanov. Dôležitú úlohu pri realizácii aktivít zohrávali učitelia školy či členovia OZ Náš svet. Na projekte participoval aj zamestnanec spoločnosti Deutche Telekom IT Solution Slovakia.

Projekt bol realizovaný vďaka podpore Nadačného fondu Magenta Life spravovaného Karpatskou nadáciou sumou 1626 eur. Veľké ĎAKUJEME!


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!