Špivanočki mojo

redakcia@vranovske.sk
Autor

Nedeľné popoludnie patrilo v Nižnom Hrabovci už 6. ročníku okresnej prehliadky speváckych skupín seniorov. Pol hodiny pred prehliadkou pozýval sprievod v živej pozvánke všetkých Nižnohrabovčanov do kultúrneho domu. Na „rebriňáku“ im k tomu vyhrávali na heligónke a akordeóne otec a syn Bubnároví.
Obcou sa ozývali nádherné hlasy, ktoré neskončili ani pred Obecným úradom. Tu sa zvŕtli do karičky a už bolo veselo.
Úvodná pesnička v podaní domácej speváckej skupiny Potoky otvorila priestor pre novovzniknuté, ale aj zabehnuté zoskupenia. Tak sme si mohli vypočuť MSSk Hrušovčan z N. Hrušova, s ktorými opäť prišla Alenka Dudášová, ŽSSk – Pošanku z Poše, Tovarňanku z Tovarného, Lipku z Komáran, Bančanky z Banského, Ružičku z Vranova n. T., spevácke skupiny – Hencovčanku z Hencoviec, Čaklov, Porubjanku z Kamennej Poruby, Verbinu zo Sedlísk a hudobnú skupinu Heligonkári z Vranova n. T. Ako hostia sa predstavili spevácka skupina Mihaľovski nevesti i beťáre z Michaloviec a Moravančan z Moravan.
Organizátorom tejto okresnej prehliadky bola Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku a Obec Nižný Hrabovec v spolupráci s Hornozemplínskym osvetovým strediskom vo Vranove n. T.
Pozvanie prijali aj vzácni hostia – poslanec NR SR Ing. Štefan Hreha, prednosta Okresného úradu vo Vranove n. T. JUDr. Pavol Molčan, riaditeľ ÚPSVaR vo Vranove n.T. Ing. Ľubomír Lukič, bývalý primátor mesta PhDr. Tomáš Lešo a kontrolórka mesta Vranov n. T. Ing. Mária Cingeľová.
Potešila nás prítomnosť starostov obcí – Malej Domaše Mgr. Jaroslava Makaturu, z Kladzian Ing. Daniela Lorinca, Poše Mgr. Tadeáša Malého, Tovarného PaedDr. Kvetoslavy Mižákovej, Moravan Jána Žofčáka, predsedu Okresnej organizácie SZZP vo Vranove n. T. Michala Joneka, podpredsedníčku Okresnej organizácie JDS vo Vranove n.T. Máriu Spišákovú, ale aj správcov obidvoch farností v obci Mgr. Jozefa Kuľhu a Mgr. Miloša Barana. Povzbudiť prišli aj predsedovia zo základných organizácií – z Vranova (Centrum) Petronela Lukičová, K. Poruby Helena Komenská, N. Hrušova Juraj Barkóci, Hencoviec Jozef Petro, Tovarného Jozef Fedorko, Banského Ján Hanusin.
Záver tejto prehliadky patril speváckym skupinám, ktorí si spolu na pódiu zaspievali pieseň „Špivanočki mojo…“ Za všetkých prítomných sa poďakovala predsedníčka ZO JDS v N. Hrabovci Anna Joneková. Poďakovala starostke obce Kataríne Špallerovej, kultúrnej komisii v obci, jej predsedníčke PaedDr. Janke Staškovej, členkám zo ZO JDS, riaditeľke HZOS Mgr. Anne Gdovinovej, konferencierke Mgr. Zuzke Jonekovej a sponzorom, bez ktorých by sa toto nádherné podujatie neuskutočnilo. Svedčí o tom aj počet 160 účinkujúcich a okolo 250 divákov.
Počas troch hodín umeleckého popoludnia sme sa započúvali do tónov ľudových piesní a melódií, z ktorých sme načerpali silu, radosť a krásu.

Hore tim Zempĺinom, hlas śe oziva,
to mi moja mamka śpivanočku śpiva.
Zaľec śpivanko po calim valalu,
naj ce šicke ľudze radzi śpivaju.

Anna Delyová

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!