Spievaná staroslovienčina v chrámoch strednej Európy

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Dňa 26. 9. 2020 o 17:00 hod sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka na Juskovej Voli uskutočnil medzinárodný vzdelávací seminár pod názvom Spievaná staroslovienčina v chrámoch strednej Európy.

Seminár bol poznačený prísnymi hygienickými opatreniami. Laická i odborná verejnosť si mala možnosť vypočuť zaujímavé príspevky prednášajúcich.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Organizátorom bolo Združenie šíriace kresťanskú kultúru.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!