Spevácke talenty z vranovského okresu žiarili na Slávikoch z lavice 2023

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

V Centre voľného času vo Vranove nad Topľou sa stretli mladí speváci modernej piesne na obvodnom kole speváckej súťaže SLÁVICI Z LAVICE 2023.

Súťaže sa zúčastnilo 24 spevákov z 9 škôl. Speváci súťažili v troch vekových kategóriách. Spev súťažiacich si veľmi pozorne vypočula porota v zložení – predsedkyňa poroty: PhDr. Beáta Balintová – hudobníčka a vedúca odboru kultúry a športu vo Vranove nad Topľou, členovia poroty: Mgr. Alžbeta Madejová – moderátorka, muzikálová herečka, speváčka hudobnej skupiny „Elizabeth“, Mário Jenčo – člen Kladzanského divadla, spevák, hudobník, skladateľ.

Mladých talentovaných speváčikov nebolo jednoduché, pretože úroveň spevu každým rokom rastie, čomu sa veľmi tešíme. Porota kládla dôraz na intonáciu, rytmus, prednes, výber piesne i celkový dojem. Hoci bolo rozhodovanie náročné, zvíťazili tí najlepší.

V I. kategórii súťažilo 9 žiakov, prvé miesto obsadil Adam Sabol zo ZŠ s MŠ Sedliská, na druhom mieste sa umiestnila Tamara Hermanovská zo ZŠ Sídlisko II a na treťom mieste sa umiestnila Monika Višňovská zo ZŠ Dlhé Kĺčovo.

II. kategória bola zastúpená 10 žiakmi a víťazstvo patrí Natálii Fedorovej zo ZŠ Bernolákova, na druhom mieste sa umiestnila Darina Goroľová zo ZŠ Holčíkovce a tretie miesto obsadila Viktória Štefanovová reprezentujúca Súkromnú základnú umeleckú školu. V tejto kategórii porota udelila aj tzv. „cenu poroty“ za výnimočný výkon Zuzane Štefankovej zo ZŠ Sídlisko II.

V III. kategórii boli prihlásení 5 súťažiaci. Prvenstvo si vyspievala Natália Kvočková zo ZŠ Sídl II. Na druhom mieste sa umiestnila Viktória Varichajová zo ZŠ Bernolákova a tretiu priečku obsadil Peter Repko zo Základnej umeleckej školy A. Dubčeka.

Všetkým oceneným blahoželáme a víťazom prajeme veľa ďalších úspechov.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!