SOŠ A. Dubčeka ponúka atraktívny odbor pre budúcich výživových poradcov

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Žiť zdravo, stravovať sa zdravo… je dnes spoločenským trendom. Stále viac a viac sa totiž zaujímame o to, aké potraviny konzumujeme, dávame si pozor na zloženie, sledujeme nutričné a energetické hodnoty, hľadáme najšetrnejšie spôsoby, ako si ich správne a zdravo pripraviť.

Vďaka tomu sa v tomto segmente stáva top povolaním výživový poradca. O to viac zaujímavo vyznieva ponuka Strednej odbornej školy A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou na štúdium 4-ročného maturitného odboru „Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín“. Absolvent sa stáva kvalifikovaným odborníkom schopným samostatne získavať, spracovávať a aplikovať informácie v oblasti potravinárstva, hodnotenia, kontroly, hygieny a dozoru výroby, distribúcie a predaja potravín. Keďže ide o odbor, ktorému sa v akademických kruhoch prikladá zásadný význam, študenti sú motivovaní aj tým, že môžu získať štipendium od 30 do 70 eur mesačne.

Dôvodov, prečo si vybrať a vyštudovať tento odbor, je hneď niekoľko, pričom zdôrazniť treba komplexné vzdelanie, ktorým budú po ukončení štúdia absolventi disponovať. Študenti totiž získavajú vedomosti z výživy, naučia sa tvoriť výživové programy, vykonávať poradenstvo v oblasti výživy a pohybových aktivít, či zostavovať jedálne lístky. „Absolventi nájdu uplatnenie ako výživoví poradcovia, dietológovia v školských jedálňach, zdravotníckych zariadeniach a športových kluboch. Zamestnať sa tiež môžu ako kontrolóri kvality potravín v potravinárskej výrobe alebo v zariadeniach spoločného stravovania pri zostavovaní jedálnych lístkov pre deti a mládež alebo výživu starších ľudí, športovcov a ľudí so zdravotnými problémami,“ uviedla zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie SOŠ A. Dubčeka Ľudmila Vagaská.

Prestíž odboru „Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín“ dodáva fakt, že študenti pracujú so sofistikovanými postupmi, pričom zvládnuť musia predmety ako analytická chémia, biochémia, mikrobiológia, či ovládať s tým súvisiace technologické postupy. Vďaka tomu sú schopní orientovať sa v problematike základných potravinárskych technológií, výživy a dietetiky, v analýze a hodnotení potravín, vrátane oblasti potravinárskej legislatívy, zdravia a hygieny. „Vďaka podpore z Akčného plánu sa nám podarilo kompletne vybaviť nové moderné laboratórium, kde majú študenti vytvorené dokonalé podmienky na to, aby sa mohli stať v tejto oblasti rešpektovanými odborníkmi. Praktické zručnosti však nebudú získavať iba v laboratórnych školských podmienkach, ale snažíme sa o spoluprácu s firmou Agromix v Sedliskách a Nemocnicou Svet zdravia vo Vranove nad Topľou, aby svoje vedomosti mohli zveľaďovať priamo v praxi,“ uviedla Ľudmila Vagaská. 

 

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!